Mer innehåll

Kan man besikta ett avställt fordon?

Det går bra att besikta ett avställt fordon. Du får köra kortast lämpliga väg till eller från närmaste besiktningsstation och fordonet måste vara trafikförsäkrat (länk till Transportstyrelsen). Det går att få en trafikförsäkring till sitt avställda fordon om man ringer sitt försäkringsbolag.

Bra att veta om avställning
- Ett fordon blir inte automatiskt avställt om det till exempel får körförbud på grund av utebliven besiktning utan du som fordonsägare måste själv ställa av det.
- Även om fordonet är avställt så måste vägtrafikregisteravgiften betalas..

Läs mer om att ställa av fordon på Transportstyrelsens webbplats