Mer innehåll

Vilken startnyckel till bilen behöver jag ta med?

Vissa moderna bilar kan olika nycklar eller appar med olika funktioner. Vissa nycklar ger till exempel ”bara” möjlighet att köra bilen. Det är viktigt att bilens standard-/huvudnyckel är med vid besiktningen eftersom endast den nyckeln kan styra vissa funktioner som vi ska kontrollera vid besiktningen. Vad som är standard-/huvudnyckel framgår i bilens instruktionsmanual.