Mer innehåll

Vilka regler gäller för besiktning av gasdrivna fordon?

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs med metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken och det övriga bränslesystemet vara frilagt vid besiktningstillfället. Besiktningsteknikern behöver se hela tanken för att kunna kontrollera om tanken är fastsatt och att det inte finns några skador samt att den inte läcker.

Alternativt kan en verkstad frilägga, utföra kontrollen och utfärda ett intyg om att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. I samband med kontrollbesiktning får inte intyget vara mer än 15 månader gammalt.

Intyget får utfärdas av fordonstillverkaren eller dess representant, eller via företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas. Här finns en lista över verifierade verkstäder.

Bränsletanken för gas måste också vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge "gasdrift" då vi gör täthetskontroll av bränslesystem. Om bilens motor inte kan köras på bränslet metangas eller om bränslesystemet har något läckage underkänns fordonet med krav på ny besiktning.

Läs mer om reglerna för gasfordon hos Transportstyrelsen.