Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Provningar och prövningar

I september 1966 startade den första personaltidningen som fick namnet Provningar och prövningar

Tidningen hade ett stort uppslag om vidareutbildning av personal där också betygen redovisades, dock inte per person.

Vidare kunde man läsa att den tekninska direktören CD Burén liksom Fru Domås, städerska båda fyllde 60 år i oktober.

 

Under första halvåret 1966 godkändes 68,9 % av fordonen.