Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Besiktning i skärgården

Reportage i personaltidningen Provningar och prövningar 1979 under rubriken Sätratrio går till sjöss

Rena marknadsstämningen blev det på Runmarö när Bilprovningen kom. Detta om man får tro Dagens Nyheters Sydost­bilaga den 10 oktober.
Precis som tidigare år var det Tage Nilsson som hade huvudansvaret under Sätra-trions lilla utflykt i skärgården. I år var det Rune Boberg och Solveig Widerström, båda utsedda genom lottning. som gjorde honom sällskap och tog hand om öns 18 bilar. Det för f ö första gången en BK (beställningskontorist) fick följa med på denna resa.

Smörjbrygga het önskan
Att besikta på Runmarö år inte precis som att jobba hemma på Strömsätravägen. det förstår man kanske efter att ha hört Tages suck: Vi gör så gott vi kan. men nog skulle det vara bra om man åtminstone kunde köra upp bilarna på en smörjbrygga!
Det kommer kanske. eftersom ryktet såger att ön eventuellt skall få en riktig bilverkstad.
Speciell bilpark
På en så'n här liten ö blir bilarnas medelålder förstås lite högre än på fastlandet. berattar Tage vidare. Inte så konstigt kanske. ty körsträckan per bil ligger på cirka 100 (hundra) mil om året.
Det kan tilläggas att också Möja (tre bilar) och Sandhamn (som bara har en brandbil) får samma service från Sätra när det gäller bilbesiktning.