Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Stationsbyggnad modell M 70

I modell ”M 70” beaktades tidigare problem med gemensam lokal för personbilar och
tunga/långa fordon varför dessa kom att åtskiljas genom uppförande
av separata besiktningshallar. Här prövades i lastbilshallen
en lång inspektionsgrop så att ett ekipage bestående av
lastbil och långt släpfordon kunde besiktigas undertill utan fordonsförflyttning.

”M 70”-modellen har personbilsbromsprovarna
placerats i ”carport-liknande” utrymme utan uppvärmning
placerat mellan lastbilsbanan och kontoret och har 16 meter
långa (korta) hallar med fordonslyftar för övrig personbilsbesiktning.
Avgasutsuget med automatisk avkoppling och dito återgång
blev av en enklare modell än som tidigare användts.
Portarna i personbilshallarna fick blockering så att vid besvärande
väderlek endast ena sidans portar kunde öppnas i taget
för att förhindra drag. De större ”M 70”-stationerna fick provbana
för personbilar inom tomten. Även om modell ”M 70”-
stationerna innebar både bättre arbetsmiljö i flera avseenden
och lägre investeringskostnader fortsatte studier och projekteringar
mot allt rationellare anläggningar.