Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

När Aktiebolaget Svensk Bilprovning blev riksprovplats 1 juli 1978 överfördes
även typbesiktningen till ASB från Statens bilinspektion.