Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

1984 började man utföra typbesiktningar hos utländska tillverkare