Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Besiktning

Besiktningen bestod till en början främst av underredsinspektion, bromsprovning och ljusmätning av lyktor

Ofta allvarliga brister

Bara hälften av de kontrollerade fordonen i den frivilliga besiktningen fick godkänt

I november 1964 hade 20 000 fordon kontrollerats under den frivilliga besiktningen som startade den 1 juli 1964. Bara hälften av bilarna hade fått godkänt. Det fanns ofta allvarliga brister i belysning och bromssystem, problem som var enkla att avhjälpa.

Prövningen av körförbud hade flyttats frånn länsstyrelserna till besiktningsmännen som omedelbart kunde belägga trafikfarliga fordon med körförbud. Det hände att bilisterna fick ta sig hem till fots efter en besiktning.Försäljare av begagnade bilar började skylta med att deras bilar var trafiktestade av Svensk bilprovning.

Bilens svaga punkter

Redan från införandet av periodisk kontrollbesiktning 1965 publicerade Bilprovningen ensammanställning av de utförda tekniska kontrollerna. Från 1966 publicerades de även på engelska.1968 fick sammanställningen namnet ”Bilens svaga punkter”.