Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Förvärv av Svensk Maskinprovning AB

Den 1 juni 2023 inleddes ett nytt spännande kapitel i Bilprovningens historia när Svensk Maskinprovning (SMP) AB förvärvades.