Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

2023: Besiktningsstatistik för hästtransporter

För första gången redovisades besiktningsstatistik för hästtransporter separat

Varannan hästtransport fick anmärkningar

Utfallet för 2022 års besiktningsstatistik visar att varannan (49,3 procent) hästtransport fick anmärkningar vid kontrollbesiktningen. Detta var en betydligt högre andel än för lätta släp i allmänhet där motsvarande siffra uppgick till 38,7 procent.

Under 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 6 300 lätta släp för djurtransport*, Dessa fordon är försedda med bromsar, har normalt en större lastkapacitet och används huvudsakligen för att transportera hästar varför de till vardags kallas för ”hästtransport”. Det är viktigt att de är slitstarka, robusta och säkra, men när Bilprovningen för första gången redovisade besiktningsstatistik för hästtransporter var det ingen munter läsning.

Fler än var tredje (34,4 procent) hästtransport hade fel som krävde efterkontroll vilket innebär att bristerna var så pass allvarliga att det behövdes en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Bland lätta släp i allmänhet var motsvarande andel 22,9 procent.

Vanligast var fel på komponenter i bromssystemet (45,3 procent) följt av hjulsystemet (6,9 procent) och därefter kommunikationssystemet (5,9 procent).

Statistik - ett verktyg i arbetet med hållbarhet

Säkra fordon och förare är ett fokusområde i hållbarhetsarbetet och i samband med att statistikrapporten presenterads tog Bilprovningen fram en film med tips om hur man vårdar transporten mellan besiktningarna

Filmen delades i sociala medier och visades även i en kort version på stationernas digitala skärmar