Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Bilprovningen miljöcertifieras 2006

Verksamheten miljöcertifieras enligt ISO 14000 tack vare ett långvarigt och systematiskt miljöarbete.

Miljöcertifierat sedan 2006

Ett av få besiktningsbolag som är miljöcertifierat

Miljö handlar inte bara om avgasrening. Det finns bara två aktörer i fordonsbesiktningsbranschen som är miljöcertifierade, varav Bilprovningen är den ena. Bilprovningen är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2006 tack vare ett kontinuerligt arbete med miljöfrågor internt och externt, allt enligt Bilprovningens miljöledningssystem.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen om Bilprovningens klimatkompensation, satsning på LED-belysning och mycket annat.

Inspiration för branschen

Framskjutna placeringar i mätningen Sustainable Brand Index

Ambitionen är att vara ledande inom hållbarhetsområdet och sätta en hög standard som kan bli kännetecknande för hela branschen. Vårt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågorna har resulterat i många framskjutna placeringar i den årliga mätningen Sustainable Brand Index där vi många år rankats vi som bäst i branschen.