Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

1976: Kontroll av avgasrening blir obligatoriskt.