Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Trafiksäkerhet

På 1970-talet hade Sverige genomgått högertrafikomläggningen utan större säkerhetsproblem, men massbilismen ökade och säkerhetsåtgärderna var eftersatta i proportion till hur många som nu använde bilen dagligdags. Antalet personbilar hade ökat från 1,8 miljoner 1965 till 2,8 miljoner 1975. Under 1960 och 1970-talet talades det om Den stora trafikdöden, över 1000 personer omkom i trafiken varje år och ca 3000 fick svåra permanenta skador.

Åtgärder

I samband med högertrafikomläggningen 1967 bildades Statens trafiksäkerhetsråd, deras verksamhet ledde till en rad åtgärder för att skapa säkerhet i trafiken

Tillfälliga hastighetsbegränsningar hade prövats fram och tillbaka men i princip så gällde fri fart påvägar som inte hade speciella hastighetsbegränsningar. I samband med högertrafikomläggningen skruvades de flesta ”hastighetsbegränsning upphör”-skyltarna ned men det var först år 1970 som vägskylten formellt upphörde att gälla. Ett år senare beslutades det om att högsta tillåtna hastighet var 130 km i timmen på motorväg och 80 km i timmen på övriga vägar.

Krav på bilbälte i framsätet

År 1969 kom det krav på att bilbälten skulle vara monterade i framsätet på alla personbilar. Lagen om bilbältestvång i framsätet trädde i kraft den 1 januari 1975

Svensk bilprovning skärpte kontrollen av bilbälten redan 1 december 1974, bilar utan fungerande bilbälten var inte kördugliga och skulle inte släppas ut i januaritrafiken. Samma år blev det olagligt att köra motorcykel utan hjälm.

Besiktning av terrängfordon

1970 infördes besiktning på terrängfordon såsom snöskotrar

Snöskoter

Krav på varningstriangel

Alla personbilar, bussar och lastbilar skulle vara utrustade med minst en godkänd varningstriangel från och med den första maj 1970.