Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Att bygga upp verksamheten

Under 1964 växte besiktningsstationerna successivt fram i Sverige. Det blev bråda dagar för arbetsförmedlingen som skulle anställa 300 bilprovare, 150 kontorister samt ca 140 besiktningsmän och chefer för de olika stationerna. Den 1 januari 1965 infördes den obligatoriska kontrollbesiktningen.

Stationslokalerna

En snäv tidsram skapade rubriker som "De som aktivt arbetar för en säkrare trafik kan känna sig djupt missbelåtna"

Enligt den plan som gjordes upp inom företaget för anskaffning
av inspektionslokaler planerades verksamhet på 132 platser per
den 1 januari 1965. Det förutsattes då att det nya bolaget skulle
kunna överta lokaler både från Statens bilinspektion, motorbranschen
och motororganisationerna och även viss personal, framför allt från bilinspektionen. När den frivilliga provningsverksamheten
inleddes den 1 juli 1964 fanns sju stationer i drift, nämligen Stocholm-Frihamnen, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Helsingborg, Arvika och Söderhamn. Under andra halvåret 1964 skedde en snabb ökning av
antalet stationer, varom mera längre fram. Sammanlagt utfördes
under andra halvåret 1964 37 000 frivilliga fordonsbesiktningar,
varav 24 000 var fullständiga kontrollbesiktningar och resten
efterkontroller och konditionsbesiktningar. I början av 1965 var
verksamhet igång vid 108 fasta stationer och 27 besöksstationer.

Bilprovarna

För att bli bilprovare krävdes det god erfarenhet av motorfordon och helst yrkesskola för bilmekaniker

Bilprovarna kunde genomförakontrollbesiktningar medan besiktningsmännen förutom det även skulle genomföraregistreringsbesiktning för fordon som efter förändradats från grundmodellen på något sätt, exempelvis efter en ombyggnation. Besiktningsmännen skulle ha en ingenjörsutbildning, helst från maskinteknisk linje och erfarenhet av arbetsledning och administration. De kunde sedan gå vidare i karriären och bli stationschef eller biträdande stationschef. Till en början var det bara fordon av 1960 års modell och äldre som omfattades av trafikförordningen om en årlig besiktning.

Bokningssystemet

Kallelser till bilprovning annonserades i dagstidningarna

För de som hade slutsiffra 1–5var det lätt att följa systemet siffran motsvarade månaden. Under sommarmånaderna i juni och juli skedde det inga ordinarie kallelser eftersom de flesta svenskarna förväntades vara på semester. Bilar med slutsiffra 6 skulle besiktigas i augusti, som alltså räknades som månad 6 enligt bilprovningen, slutsiffra 7 fick besiktiga sin bil i september osv. De med slutsiffra 0 fick besiktiga sin bil i december. Den bilar som inte hade besiktats senast tre månader efter kallelsen belades automatiskt med körförbud. Kallelser till bilprovningen annonserades i dagstidningarna med påminnelser om vilken slutsiffra som gällde för månaden, man fick själv ringa och boka sin tid. Släpvagnar skulle också besiktas, där behövdes det ingen tidsbokning, det gick att komma när man ville. Bokningssystemet som byggde på registreringsnumret användes fram till den 2 maj 2018 då lagstiftningen ändrades.