Mer innehåll

Arkiv pressmeddelanden

Här hittar du Bilprovningens pressmeddelandearkiv. Du kan filtrera resultaten per år nedan.

Välj årtal

 • Bilprovningens statistik 2023:Husvagnar har dubbelt så många brister i gasolutrustningen som husbilar

  Statistik från Bilprovningen visar att under 2023 kontrollerades gasolen endast i 4 av 10 husvagnar och husbilar. Den låga andelen kan öka risken för att läckage och trasiga slangar inte upptäcks i tid och i sämsta fall leder till brand och explosion. Enligt statistiken har gasolutrustningen i husvagnar dubbelt så många brister som i husbilar.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Brister hos närmare var tredje husbil

  Snart är det dags att bege sig ut på utflykt med husbilen. Inför säsongen offentliggör Bilprovningen det senaste besiktningsutfallet som pekar på många brister, trots att fordonen är relativt unga och har korta körsträckor. Mot bakgrund av detta är det en god idé att se över sin ”pärla” inför sommarens alla resor.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Brister hos tre av tio husvagnar

  Hem, ljuva hus på hjul. Snart är det många som tillbringar större delen av sin tid i husvagnen. Därför är det hög tid att fundera på hur pärlan mår efter vinterförvaringen och vilka förberedelser som behövs för att trygga semestern, inte minst mot bakgrund av utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023.
 • Delårsrapport januari-mars 2024Stark inledning på året

  Som förväntat inleddes 2024 med lägre marknadsvolymer än föregående år. Tack vare effektiviseringar presterades ett starkt första kvartal med förbättrad lönsamhet. Jämfört med föregående år ökade koncernens nettoomsättning med 31 MSEK till 194 MSEK och rörelseresultatet med 2 MSEK till -19 MSEK.
 • Årsstämma i Bilprovningen

  Idag avhölls Bilprovningens årsstämma i Stockholm varvid bl.a. balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2023 fastställdes.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Var fjärde motorcykel har brister

  Snart är det vår och högsäsong för motorcyklar. I jämförelse med övriga fordonsslag är de i gott skick, men av de drygt 33 000 som Bilprovningen besiktade under 2023, hade närmare var fjärde motorcykel brister och fler än var tionde brister som kräver efterkontroll.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Varannan hästtransport har brister

  Hästägare är måna om sina djur och att de ska ha det bra, inte minst vid transporter. Trots detta visar utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för lätta släp för djurtransport, även kallat ”hästtransport”, att vartannat har brister och tre av tio brister med krav på efterkontroll.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Brister hos fyra av tio lätta släp

  Snart är våren här och då drar trädgårds- och byggsäsongen igång. Det innebär att vägarna kommer att trafikeras av allt fler lätta släp. Av de närmare 90 000 som Bilprovningen besiktade under 2023 hade fyra av tio brister och vart fjärde brister med krav på efterkontroll.
 • Internationella kvinnodagen den 8 mars:Fler kvinnliga tekniker och stationschefer i Bilprovningen än någonsin

  Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar insatser som skapar en mer jämlik framtid. I Bilprovningen pågår en långsiktig och medveten förändringsresa för att öka antalet kvinnliga besiktningstekniker och chefer på stationerna. Andelen är högre än någonsin men ändå långt från målet.
 • Sustainable Brand Index 2024:Bilprovningen uppfattas som branschens mest hållbara varumärke

  Bilprovningen uppfattas av svenska konsumenter återigen som det mest hållbara varumärket inom fordonsbesiktning och service. Det visar resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index 2024 som offentliggjordes idag.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Fler än vartannat tungt släp har brister

  Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att andelen brister bland tunga släp är 55,1 procent. Jämfört med andra fordonsslag är det en hög andel, även om statistiken pekar på en positiv utveckling över tid.
 • Bilprovningen och Friends i samarbete med Kärra HF

  Kärra HF är den första idrottsföreningen i Göteborg att ta del av Bilprovningens unika sponsring med hjälp av stiftelsen Friends. Valet av förening gjordes av stationspersonalen i Aröd och Bäckebol. Samarbetet syftar till att utveckla Kärra HF:s värdegrundsarbete.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Tunga lastbilar har flest brister av alla fordonsslag

  Andelen brister hos tunga lastbilar är 63,9 procent. Det visar utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2023. Detta är en hög siffra i jämförelse med andra fordonsslag och allvarligt med tanke på fordonens vikt och storlek.
 • Bokslutskommuniké 2023Starkt år med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

  När Bilprovningen summerar 2023 ökade koncernens nettoomsättning med 89 MSEK till 855 MSEK, där SMP bidrog med 60 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK vilket är en förbättring om 11 MSEK jämfört med föregående år.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Brister hos fyra av tio tunga bussar

  Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att fyra av tio tunga bussar hade brister och var tredje fel med krav på efterkontroll. Statistiken pekar dessutom på en utveckling i fel riktning med en ökande andel tunga bussar med brister jämfört med 2022.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Sju av tio A-traktorer har brister

  När Bilprovningen för andra året i rad redovisar besiktningsstatistik för A-traktorer är utfallet fortsatt oroväckande, inte minst mot bakgrund av att fordonsslaget snabbt ökar i antal. Antalet har fördubblats på tre år. Sju av tio hade brister och varannan fel som kräver efterkontroll.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Brister hos varannan lätt lastbil

  Våra svenska vägar trafikeras numera av över en halv miljon lätta lastbilar. Av dessa fordon, som i huvudsak används som hantverks- eller budbil, har varannan brister och tre av tio allvarliga fel. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:Var tredje personbil har brister

  Det råder fortsatt stora brister i den svenska personbilsparken. Det visar utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023. Var tredje personbil hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll.
 • 7 av 10 bilister har svårt att se fotgängare utan reflex

  7 av 10 bilister upplever att det är svårt att se fotgängare som inte har reflex. 81 procent tycker dessutom att det borde vara lagstadgat att bära reflex när det är mörkt. Det visar en enkät i samband med Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.
 • Bilprovningen och Friends i samarbete med Unite People FC

  Unite People FC är den första idrottsföreningen i regionen att ta del av Bilprovningens unika sponsring med hjälp av stiftelsen Friends. Valet av förening gjordes av stationspersonalen i Varberg och samarbetet, som inleds 2024, syftar till att utveckla UPFC:s värdegrundsarbete.
 • 8 av 10 bländas av mötande fordon– tips för en säkrare färd i jultrafiken

  Enligt Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister, upplever 8 av 10 att de bländas av mötande trafik. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var fjärde personbil hade brister i kommunikationssystemet såsom strålkastare och ljus. Mot bakgrund av detta tipsar Synoptik och Bilprovningen om hur du förbereder dig för en säkrare bilfärd inför den stundande julhelgen.
 • Var tionde bilist ser suddigt redan efter en meter– lever inte upp till Transportstyrelsens synkrav

  Nya siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen, visar att var tionde bilist ser suddigt redan efter en meter och skulle därmed inte klara Transportstyrelsens synkrav för att ta körkort. Andelen motsvarar över 600 000* bilister.
 • Delårsrapport januari-september 2023Ett bra kvartal med god tillväxt

  Det tredje kvartalet gick bra. En ökad produktionsvolym i kombination med bra marknadsbearbetning resulterade i en nettoomsättning som steg med 42 MSEK till 225 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 43 MSEK vilket är en förbättring om 9 MSEK jämfört med föregående år.
 • Pressinbjudan till Synbesiktningen den 12 oktober15:e året i rad för Sveriges största syntest av bilförare– var tionde kör med olaglig syn

  Synoptik och Bilprovningen välkomnar dig som journalist att närvara vid Synbesiktningen, prata med bilister på plats och själv testa din syn för att se om den är tillräckligt bra för att köra bil.
 • Pressinbjudan till den 20 september:Bilprovningen fyller 60 år - välkommen att fira med oss

  Den 20 september 2023 bjuder Bilprovningen in media till sina stationer. Ta chansen att träffa medarbetare och kunder och prata minnen från de första 60 åren, men också om Bilprovningen nu och förväntningarna på framtiden.
 • Delårsrapport januari-juni 2023Förvärv av SMP - ett strategiskt komplement till Bilprovningen

  Det andra kvartalet har varit händelserikt med förvärvet av SMP Svensk Maskinprovning som komplement till befintlig verksamhet. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 63 MSEK vilket är en förbättring om 8 MSEK jämfört med föregående år där nyförvärvade SMP bidrar med 1 MSEK.
 • Bilprovningen bjuder på Svanenmärkt kaffe för en bättre miljö

  Nu väljer Bilprovningen som bjuder sina kunder på 1 miljon koppar kaffe om året att övergå till en Svanenmärkt kaffetjänst på sina stationer för att än mer bidra till en hållbar utveckling.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Brister hos var tredje husbil

  Husbilar är populära och snart en allt vanligare syn på våra vägar eftersom campingsäsongen närmar sig med stormsteg. Trots att fordonsparken är ung och körsträckorna korta har var tredje husbil brister. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik från 2022. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, rekommenderar därför att man ser över sin husbil inför semestern.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Allvarliga brister hos var femte husvagn

  Sommar och värmebölja! Snart är det campingsäsong och dags för flertalet husvagnar och husbilar att användas. Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 visar dock att det råder stora brister i fordonsparken och att det är viktigt att se över sitt hus på hjul för en tryggare semester.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Gasolutrusningen kontrolleras bara i 4 av 10 husvagnar och husbilar

  Fram till april 2009 kontrollerades gasolinstallationerna på samtliga husvagnar och husbilar. Nu, när kontrollen inte längre är obligatorisk, är andelen 40 procent. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, finner utvecklingen oroväckande eftersom bristerna kan få allvarliga konsekvenser såsom brand med fara för liv.
 • Allt färre tipsar om rattfylleri– MHF och Bilprovningen vill se mer civilkurage

  Andelen rattfyllerister som grips efter tips från allmänheten har minskat med 90 procent under de senaste 20 åren. MHF och Bilprovningen vill se ett större civilkurage från allmänheten när det gäller att tipsa polisen om misstänkta rattfyllerister. Ett tips kan vara avgörande för att förhindra en olycka och rädda liv i trafiken.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Var tionde motorcykel har allvarliga brister

  Våren är här, likaså högsäsongen för motorcyklar. I jämförelse med andra fordonsslag är de i gott skick, men av de närmare 30 000 som Bilprovningen besiktade under 2022, hade fler än var femte motorcykel brister och var tionde fel som kräver efterkontroll.
 • Bilprovningen förvärvar Svensk Maskinprovning AB

  Bilprovningen förvärvar Svensk Maskinprovning AB och utökar därmed sin verksamhet från fordonsbesiktning till att även omfatta tjänster såsom besiktning, certifiering och provning inom maskin- och miljösäkerhet. Genom förvärvet förstärker Bilprovningen sin konkurrenskraft och position på marknaden.
 • Delårsrapport januari-mars 2023Ett kvartal präglat av fortsatta satsningar

  Året har inletts med förväntat låga marknadsvolymer vilket också förstärkts av den sena våren. Rörelseresultatet uppgick till -23 MSEK vilket förklaras av den låga marknadsvolymen, 17 ny- och ometableringar på två år samt andra strategiska satsningar för att utveckla företaget.
 • Årsstämma i BilprovningenCarl-Magnus Ruthberg ny styrelseledamot

  Idag avhölls Bilprovningens årsstämma i Stockholm varvid bl.a. balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2022 fastställdes och Carl-Magnus Ruthberg invaldes som ny ledamot i styrelsen.
 • Viltolycksstatistik 2022:Över 60 000 viltolyckor på Sveriges vägar under 2022

  Under 2022 skedde 61 753 viltolyckor* i Sverige. Det visar en sammanställning av Nationella viltolycksrådet som Bilprovningen ingår i. Olyckorna måste minskas och avgörande är förarnas hastighet och uppmärksamhet.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Fler anmärkningar på hästtransporter än lätta släp i allmänhet

  För första gången redovisar Bilprovningen besiktningsstatistik för lätta släp för djurtransport, till vardags kallat ”hästtransport”. Siffrorna visar att de har fler anmärkningar än lätta släp i allmänhet – något som Bilprovningen, som verkar för säkra fordon, finner oroväckande, särskilt med tanke på ändamålet.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Allvarliga brister hos tre av tio tunga bussar

  Utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2022 visar att tre av tio tunga bussar har allvarliga brister. Vanligast är anmärkningar på bromsar och brandskydd. Detta är oroväckande, inte minst med tanke på alla de passagerare som färdas med bussarna.
 • Bilprovningen och Friends i samarbete med Tullus SG Skidskytte

  Tillsammans med stiftelsen Friends arbetar Bilprovningen för att driva utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Sedan 2022 omfattar samarbetet även lokala insatser för att medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Tullus SG Skidskytte, som valdes av personalen på Bilprovningen i Östersund, är en av de första föreningarna att ta del av sponsringen.
 • Sustainable Brand Index 2023:Bilprovningen fortfarande Sveriges mest hållbara besiktningsföretag

  Svenska konsumenter har återigen utsett Bilprovningen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag. Det visar resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index 2023 som offentliggjordes idag. I den totala rankingen ligger Bilprovningen på plats 67 bland Sveriges 418 mest välkända varumärken.
 • Internationella kvinnodagen den 8 mars:Bilprovningens kvinnliga besiktningstekniker – nu och då

  Den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar insatser som skapar en mer jämlik framtid. På Bilprovningen började resan med Gun-Brith Jörestig. Numera är andelen kvinnor på stationerna 16 procent och högre än någonsin. Dock återstår mycket att göra.
 • Samarbete med Pantamera till förmån för Friends:Bilprovningen pantar mot mobbning

  Bilprovningen är nationell partner till stiftelsen Friends sedan 2021. Nu inleds ett samarbete med Pantamera som möjliggör insamling av pant i kundhörnan på ett 30-tal av Bilprovningens stationer och på Bilprovningens huvudkontor till förmån för Friends arbete mot mobbning.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Vartannat tungt släp har allvarliga brister

  Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 visar att andelen tunga släp som hade allvarliga brister med krav på efterkontroll var 44,8 procent. Därtill bedömdes 1,4 procent utgöra en sådan trafiksäkerhetsrisk att de fick körförbud och fick bärgas från stationerna.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Brister hos sex av tio tunga lastbilar

  Utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2022 visar att andelen brister hos tunga lastbilar är hela 63,7 procent. Det är en hög andel jämfört med andra fordonsslag och känns extra kritiskt för trafiksäkerheten med tanke på fordonens vikt och storlek.
 • Niklas Stragne ny vd för Bilprovningen

  Niklas Stragne har utsetts till ny vd för Bilprovningen. Som CFIO och medlem i företagsledningen sedan 2020 har Niklas mångårig erfarenhet av och kunskap om bolaget och besiktningsbranschen. Han tillträder sin nya befattning den 1 mars.
 • Bokslutskommuniké 2022Stabilt år med flera nyetableringar

  2022 har varit ett turbulent år men Bilprovningen har lyckats hantera de utmanande omständigheterna väl och fullföljt alla planerade satsningar i ambitionen att växa och ha marknadens och landets bästa service samt tjänsteutbud.
 • Alla hjärtans dag:Bilprovningen + Friends = sant

  Tillsammans. Det är så vi måste arbeta för att åstadkomma förändring. Det gör Bilprovningen och stiftelsen Friends. Sedan 2021 jobbar parterna tillsammans för ett tryggare samhälle och idag tillkännages att samarbetet fortsätter även under 2023.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Varannan A-traktor har allvarliga brister

  När Bilprovningen för första gången redovisar besiktningsstatistik för A-traktorer är utfallet för 2022 oroväckande. Sju av tio hade brister och varannan fel som kräver ombesiktning.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:Var tionde personbil har fel på bromsarna

  Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Var tredje hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll, varav det vanligast förekommande var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet.
 • Andreas Myhrman slutar som vd i Bilprovningen

  Efter tre år som vd har Andreas Myhrman meddelat styrelsen att han väljer att lämna Bilprovningen för att lämna plats åt en ny vd som med förnyad energi och kraft tar bolaget in i nästa fas. Andreas fortsätter i sin nuvarande roll under en övergångsperiod.
 • Synbesiktningen 2022:8 av 10 bilförare vill ha lagkrav på
  reflex för gångtrafikanter


  Av Sveriges närmare 7 miljoner* bilförare vill 80 procent, motsvarande cirka 5,6 miljoner, se en lag för gångtrafikanter att bära reflex vid mörker. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen. Lagen skulle likna den som finns för cyklister där det krävs reflex vid mörker.
 • Bilprovningen kommer till Bäckebol sommaren 2023

  I sommar utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i norra Göteborg med en ny, fräsch och lättåtkomlig station, belägen nära trafikplats Kärramotet på Hisingen, ett stenkast från E6. Anläggningen kommer att ta emot personbilar.
 • Synbesiktningen 2022:Svårigheter i mörker ökar risken för olyckor i jultrafiken

  Närmare 7 av 10 bilförare upplever det svårare att köra i mörker och 8 av 10 upplever att de bländas av mötande fordons lyktor. Det tillsammans med att närmare 700 000* bilförare i Sverige kör med olaglig syn** gör riskerna stora i den annalkande jultrafiken. De alarmerande siffrorna kommer från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen. Och som här ger dig tipsen för en tryggare och säkrare bilresa.
 • Synbesiktningen 2022:Bilförare i Malmö ser sämst av storstadsregionerna

  10 procent av alla bilförare i Sverige har olaglig* syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Malmö är motsvarande siffra 11 procent, vilket är högre än i Stockholm och Göteborg. I Stockholm kör 9,5 procent med olaglig syn och i Göteborg är andelen 8 procent. Detta visar Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.
 • Synbesiktningen 2022:Bilförare i Göteborg ser bäst av storstadsregionerna

  10 procent av alla bilförare i Sverige har olaglig* syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Göteborg är motsvarande siffra 8 procent, vilket är lägre än i Stockholm och Malmö. I Stockholm kör 9,5 procent med olaglig syn och i Malmö är andelen hela 11 procent. Detta visar Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.
 • Synbesiktningen 2022:Närmare 700 000 bilförare kör fortfarande med olaglig syn

  Cirka 700 000* bilförare i Sverige kör med olaglig** syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.
 • Bilprovningen sponsrar Skånela IF för en tryggare idrott

  Tillsammans med Friends arbetar Bilprovningen för att driva utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Sedan början av året omfattar samarbetet även lokala insatser för att medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Skånela IF, som valdes av personalen på Bilprovningen i Märsta och Rosersberg, är en av de första föreningarna att ta del av sponsringen.
 • Ett Gulsvart Hjärta i fokus när Bilprovningen blir sponsor till Västerås IK

  Bilprovningen och stiftelsen Friends har ett nationellt partnerskap. Sedan början av året har parterna även börjat samarbeta lokalt för att tillsammans medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Bilprovningen i Västerås-Tunbytorp är en av de första stationerna att testa det lokala konceptet. Personalens val föll på Västerås IK och att stödja klubbens värdegrundsarbete ”Ett Gulsvart Hjärta”.
 • Bilprovningen fortsätter trygghetsarbetet i Mora IK med partnern Friends

  Idag inleder Mora IK, tillsammans med stiftelsen Friends, en kartläggningsprocess. Syftet är att öka tryggheten och trivseln hos de barn och ungdomar som utövar hockey i föreningen. Kartläggningen finansieras av Bilprovningen som är nationell partner till Friends och även stolt sponsor av Mora IK.
 • Delårsrapport januari-september 2022Starkt tredje kvartal

  Vi gjorde ett starkt tredje kvartal. Tack vare ett fördelaktigt marknadsläge med hög efterfrågan ökade Bilprovningens produktionsvolym. Detta i kombination med ett större kostnadsfokus medförde att nettoomsättningen ökade med
  23 MSEK till 183 MSEK och rörelseresultatet med 3 MSEK till 33 MSEK.

 • Vi behöver titta till våra däck oftare

  – Hundratals miljoner kronor upp i rök pga för lågt däcktryck
  – Ökad risk för vattenplaning när däcken är slitna
  – Vinterdäck på sommaren på många bilar i södra Sverige

 • Delårsrapport januari-juni 2022Fortsatta satsningar på nyetableringar- Fem nya stationer har öppnats sedan årsskiftet

 • Bilprovningen återvänder till Trollhättan vintern 2022

  Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Trollhättan efter nio års frånvaro. I vinter öppnas portarna till en ny och lättillgänglig station på Lextorpsvägen, ett stenkast från E45.
 • Bilprovningen tillbaka i Lund hösten 2022

  Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Lund där man fanns i närmare 50 år. I höst öppnas en ny och lättillgänglig station ett stenkast från E22 i södra Lund.
 • Stor andel däckexplosioner på husvagnar

  Var sjätte husvagn har råkat ut för minst ett däckhaveri under de senaste tio åren. Över hälften berodde på explosioner. Det visar en undersökning från Svenska däcksäkerhetsrådet, där Bilprovningen ingår.
 • Nyckfullt väder och mycket trafik under midsommarhelgen– här är tipsen för en tryggare och säkrare bilresa

  Svensk midsommar är känd för att bjuda på snabba väderomslag mellan regn och sol. Detta ger inte minst utmanande vägbanor med starka reflexer. Det tillsammans med att trafiken är tät när många av oss är ute på vägarna medför ökad risk för olyckor i trafiken. Synoptik och Bilprovningen ger dig tipsen för en tryggare och säkrare bilresa.
 • Bilprovningens statistik 2021:Tre av tio husvagnar har brister

  Sommaren närmar sig och snart är det dags för många att åka på semester med husvagnen. Trots korta körsträckor visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021 att tre av tio husvagnar hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll. Mot bakgrund av detta rekommenderar Bilprovningen, som månar om säkra fordon, att säkra ”pärlan” inför säsongen.
 • Bilprovningens statistik 2021:Var sjätte husbil har allvarliga brister

  Allt fler lockas av att köpa och tillbringa sin lediga tid i husbil. Samtidigt visar Bilprovningens besiktningsstatistik från 2021 att var tredje husbil fick anmärkningar och var sjätte hade allvarliga brister med krav på efterkontroll. Därför vill Bilprovningen, som månar om säkra fordon, dela med sig av några tips och råd, utöver kontrollbesiktning, för att trygga husbilen inför semestern.
 • Var tjugonde husvagn och husbil har brister i gasolutrustningen

  Fram till april 2009 kontrollerades gasolinstallationerna på samtliga husvagnar och husbilar. Nu, när kontrollen inte längre är obligatorisk, är andelen mer än halverad. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021. Av drygt 19 000 besiktade husvagnar och husbilar hade var tjugonde brister, varav läckage och trasiga slangar var vanligast. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, finner utvecklingen oroväckande eftersom bristerna kan få allvarliga konsekvenser.
 • Bilprovningens statistik 2021:Var fjärde motorcykel har brister

  Våren är här och det är högsäsong för motorcyklar. Jämfört med andra fordonsslag är de i gott skick, men av de drygt 33 000 som Bilprovningen besiktade under 2021, hade var fjärde motorcykel brister och var tionde fel som kräver efterkontroll.
 • Var tjugonde förare kör bil kort efter alkoholkonsumtion

  Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå är det många som väljer att sätta sig bakom ratten kort efter alkoholkonsumtion. Och det blir inte bättre. Det visar attitydundersökningar som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) låtit göra på regelbunden basis inför Trafiknykterhetens dag sedan 2011.
 • Delårsrapport januari-mars 2022Resultatet påverkat av periodens satsningar

  Investeringar i nya anläggningar och medvetna satsningar på utbildning av stationspersonalen medförde en resultatutveckling som inte var lika positiv som under motsvarande period föregående år, trots en i stort oförändrad försäljning. Rörelseresultatet sjönk med 22 MSEK till -4 MSEK.
 • Andrea Gisle Joosen ny styrelseordförande i Bilprovningen

  På dagens årsstämma hade Bilprovningen glädjen att välkomna Andrea Gisle Joosen som ny styrelseordförande. Med närmare 30-års erfarenhet av styrelsearbete kommer hon att vara en värdefull resurs för bolaget, styrelsen och ledningen.
 • Beslut på Bilprovningens årsstämma

  Idag höll Bilprovningen sin årsstämma. Utöver valet av ny styrelseordförande fattades bl.a. beslut om att dela ut 71 MSEK till ägaren.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2021:Många lätta släp i dåligt skick

  Våren är i antågande och snart är det högsäsong för lätta släp. Bilprovningen, som verkar för säkra fordon, höjer dock ett varningens finger för att många kan vara i dåligt skick. Av de drygt 93 000 som besiktades under 2021 hade fyra av tio lätta släp brister och vart fjärde fel som kräver efterkontroll.
 • Vart sjätte lätt släp i trafik har körförbud

  Våren är i antågande och snart är det högsäsong för användningen av lätta släp*. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, tycker att det är viktigt, även om det kan finnas förklaringar, att uppmärksamma att 17 procent** av de lätta släpen i trafik, motsvarande 38 000, är belagda med körförbud eftersom de inte har besiktats i tid.
 • Värdegrundsarbete i fokus när Bilprovningen och Älta IF samarbetar

  Bilprovningen och stiftelsen Friends har ett nationellt partnerskap. Sedan början av året har parterna även börjat samarbeta lokalt för att tillsammans medverka till en tryggare idrott för barn och unga. En av de första stationerna att testa det nya konceptet är Bilprovningen i Älta och valet föll på Älta IF.
 • Bilprovningen agerar för att öka bilisters koll på däcktrycket

  Tre av fyra förare har dålig koll på bilens däcktryck, trots riskerna som för lite luft kan medföra. Det visar 2021 års Däckrazzia, en samverkan mellan flera aktörer, däribland Bilprovningen. Nu när däck är högaktuellt är det ett bra tillfälle för Bilprovningen, som månar om säkra och klimatkloka fordon och förare, att informera kunder om vikten av att ha rätt lufttryck för säkerheten, klimatet och plånboken.
 • Bilprovningens statistik 2021:Fler körförbud för tunga släp än något annat fordonsslag

  Av de drygt 19 000 tunga släp som Bilprovningen besiktade under 2021 hade sex av tio brister med krav på efterkontroll. Därtill bedömdes 1,6 procent, motsvarande cirka 300 tunga släp, utgöra en sådan trafiksäkerhetsrisk att de fick körförbud och inte användas förrän en ny besiktning genomförts. Bilprovningen, som verkar för säkra fordon, bedömer skicket på fordonsslaget som oroväckande.
 • Bilprovningen fortsatt Sveriges mest hållbara besiktningsföretag

  Svenska konsumenter har återigen utsett Bilprovningen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag. Det visar resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index 2022 som offentliggjordes idag. I den totala rankingen klättrade Bilprovningen 16 placeringar, från 57 till 41, bland Sveriges 405 mest välkända varumärken.

 • Internationella kvinnodagen den 8 mars:Bilprovningen – ett företag i förändring

  Bilprovningen befinner sig på en långsiktig förändringsresa för att öka andelen kvinnor på stationerna i syfte att spegla kunderna. Andelen är numera 15 procent och högre än någonsin. Dock återstår mycket att göra och vägen framåt kantas av utmaningar.

 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2021:Tunga lastbilar har fler fel än andra fordonsslag

  Andelen brister hos tunga lastbilar är 64,1 procent, vilket är högre än för något annat fordonsslag. Det visar utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2021. Bilprovningen, som verkar för säkra fordon, bedömer detta som allvarligt med tanke på att fordonens vikt, storlek och syfte; att ständigt vara i rullning med maximal last. 
 • Synbesiktningen 2021:Hälften av alla trafikolyckor med fotgängare sker i mörker– 9 av 10 bilförare vill se lagkrav på reflex

  Närmare 6 miljoner* av alla bilförare i Sverige, motsvarande 86 procent, vill se ett lagkrav på reflex i mörker för fotgängare. Det visar 2021 års siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, som är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Statistik** visar att hälften av alla olyckor med fotgängare inträffar i mörker eller vid dåliga väderförhållanden vilket visar på behov av trafiksäkerhetsåtgärder för att skydda gående.
 • Bilprovningens besiktnings­statistik 2021: Var fjärde tung buss har brister som kräver efterkontroll

  När Bilprovningen presenterar utfallet av 2021 års besiktningsstatistik för tunga bussar går utvecklingen i positiv riktning med en sjunkande underkännandegrad. Trots detta är statistiken oroväckande, inte minst med tanke på de passagerare som färdas med bussarna, eftersom det fortfarande är så många som har brister, varav många kräver efterkontroll.
 • Bilprovningen stolt sponsor av Mora IK- För en tryggare idrott för barn och unga


  Bilprovningen är nationell partner till Friends sedan 2021. Tillsammans arbetar parterna för att driva utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Nu inleds även ett lokalt samarbete för att medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Först ut är Bilprovningen i Mora som har valt att stödja Mora IK.
 • Bokslutskommuniké 2021

  Resultatmässigt var 2021 Bilprovningens bästa år sedan omregleringen 2010. Omsättningen ökade med 60 MSEK till 713 MSEK och rörelseresultatet med 13 MSEK till 97 MSEK.
 • Bilprovningen tillbaka i Partille med ny station våren 2022

  Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Partille efter nio års frånvaro. I vår öppnas portarna till en ny och lättillgänglig station på Brodalsvägen, ett stenkast från E20. Bilprovningen ökar därmed sin närvaro i Göteborg med omnejd. 
 • Bilprovningen återvänder till Mölndal hösten 2022

  Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Mölndal och samtidigt utöka sin tillgänglighet i Göteborg med omnejd. Hösten 2022 etableras en ny och lättåtkomlig station på Kryptongatan intill E20 och trafikplats Åbro-Mölndal.
 • Bilprovningen öppnar en andra station i Uppsala i sommar

  Antalet fordon ökar i storstäderna och därmed även efterfrågan på lättillgänglig och effektiv fordonsbesiktning. För att möta behovet och erbjuda bästa service utökar Bilprovningen sin kapacitet med att öppna en andra station i Uppsala. Anläggningen som ligger intill E4 i Fullerö är främst avsedd för tunga fordon, men kommer också att ta emot lätta fordon.
 • Varannan lätt lastbil har brister

  Lätta lastbilar blir allt vanligare i Sverige. Det finns över en halv miljon som trafikerar vägarna på daglig basis men skicket på fordonen är alarmerande. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021. Varannan lätt lastbil hade brister och tre av tio fick allvarliga anmärkningar med krav på efterkontroll.
 • Bilprovningens besiktningsstatistik 2021:Var femte personbil har allvarliga brister

  För att undvika risken för smittspridning är det allt fler, i rådande pandemi, som väljer bilen framför allmänna färdmedel eller andra transportsätt. Samtidigt påvisar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021 fortsatt stora brister hos personbilar och att var femte underkänns med krav på efterkontroll.
 • Synbesiktningen 2021:1,4 miljoner bilförare upplever att de ser sämre i mörker– medför en ökad risk för olyckor i den hårt belastade jultrafiken

  När cirka 2 miljoner bilförare ger sig ut på vägarna i jultrafiken ökar riskerna för olyckor. Mörker och luriga väderförhållanden gör det svårare att se och köra. Synbesiktningen 2021, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, tipsar om hur bilresorna kan bli säkrare och hur man bäst förbereder sig.
 • Synbesiktningen 2021:670 000 bilförare kör med olaglig syn– 9 av 10 är för ett lagkrav på synkontroll vid körkortsförnyelse

  Över 670 000* bilförare i Sverige kör med olaglig** syn, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. 9 av 10 bilförare, motsvarande cirka 6 miljoner, vill ha en lag för synkontroll vid körkortsförnyelse, men politikerna agerar inte.
 • Synbesiktningen 2021:Bilförare i Skåne ser bäst av storstadsregionerna– ändå kör åtta procent med olaglig syn

  Över 670 000* bilförare i Sverige, motsvarande tio procent av körkortsinnehavarna, kör med olaglig** syn, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Skåne är motsvarande andel åtta procent, vilket är bättre än rikssnittet och klart bättre än Stockholm och Göteborg, som båda ligger över elva procent.
 • Synbesiktningen 2021:Bilförare i Göteborg ser sämre än rikssnittet– 11 procent kör med olaglig syn

  Över 670 000* bilförare i Sverige, motsvarande tio procent av körkortsinnehavarna, kör med olaglig** syn, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Västra Götaland är motsvarande andel elva procent, vilket är sämre än rikssnittet och klart sämre än i Skåne, som ligger på åtta procent. Stockholms bilförare tangerar göteborgarna med elva procent. 
 • Bilprovningen nyttjar Black Friday till att öka trafiksäkerheten-Delar ut 20 000 reflexer för att påminna om vikten av att se och synas i mörkret

  Att se gångtrafikanter i mörker som inte bär reflex är svårt. Saken underlättas inte av att reflexanvändningen är låg. För att påminna om vikten av att synas för ökad trafiksäkerhet nyttjar Bilprovningen en av årets mörkaste fredagar till att informera om och dela ut 20 000 reflexer.
 • Delårsrapport januari - september 2021

  Fortsatt starkt resultat
 • Bilprovningen återvänder till Täby våren 2022

  Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Täby och samtidigt utöka sin tillgänglighet i norra Stockholm med omnejd. Våren 2022 etableras en ny, fräsch och lättåtkomlig station i Arninge nära E18. Anläggningen kommer att ta emot personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.
 • Idag startar Synbesiktningen 2021
  – Sveriges största syntest av bilförare


  Under oktober månad infaller Världssyndagen, då WHO uppmärksammar synhälsan runt om i världen. I samband med det inleds Synbesiktningen 2021, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet med initiativet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning och vikten av att synas i trafiken.

 • Bilprovningen hittar fel på fyra av tio lätta släp

  Hösten närmar sig men fortfarande är det säsong för de lätta släpen som används för allehanda transporter, både yrkesmässigt och privat. Samtidigt uppvisar Bilprovningens besiktningsstatistik stora brister hos de lätta släpen och att närmare fyra av tio underkändes under 2020.

 • Våren 2022 öppnar Bilprovningen Järfälla-Jakobsberg

  Till våren öppnar Bilprovningen ytterligare en station i Järfälla. Det blir en ny och lättåtkomlig anläggning i Jakobsbergs centrum. Nyetableringen kommer att vara ett bra komplement till den befintliga stationen i Stäket.

 • Bilprovningen kommer till Kungsängen-Brunna vid årsskiftet

  Vid årsskiftet utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i norra Storstockholm med en ny, fräsch och lättåtkomlig station, belägen nära trafikplats Brunna i Kungsängen, Upplands-Bro, bara ett stenkast från E18. Anläggningen kommer att ta emot personbilar och lätta lastbilar.

 • Delårsrapport januari - juni 2021

  Ett historiskt starkt resultat

 • Bilprovningen öppnar en station på Ekerö

  Hösten 2021 öppnar Bilprovningen portarna till en ny, lättåtkomlig och rymlig station som ligger i direkt anslutning till Bryggavägen som går mellan Ekerö centrum och färjeläget. Anläggningen kommer att ta emot personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar.

 • Bilprovningen Stockholm-Gärdet öppnar på nytt i bättre läge i vinter

  Som enda besiktningsstation innanför tullarna är Bilprovningen Stockholm-Gärdet särskilt uppskattad av kunder som bor eller jobbar i innerstaden. I brist på lokal har anläggningen varit stängd sedan mars men i höst öppnas portarna på nytt. Det blir i en nyrenoverad lokal med större ytor och ett bättre läge på Tegeluddsvägen som kommer att göra besiktningsbesöket ännu smidigare.

 • Midsommarvädret – ökar risken för trafikolyckor

  Midsommarhelgen är en av årets mest trafikerade helger och i år kan vi räkna med att fler än vanligt väljer att fira i Sverige. Helgen bjuder ofta på snabba väderomslag mellan regn och sol som ger utmanande vägbanor och starka reflexer, vilket i sin tur medför ökad risk för olyckor i trafiken. Synoptik och Bilprovningen ger dig tipsen för en tryggare och säkrare bilresa.

 • Bara fyra av tio husvagns- och husbilsägare kontrollerar gasolen

  Fram till april 2009 kontrollerades gasolen på samtliga husvagnar och husbilar. 2020 års besiktningsstatistik från Bilprovningen visar att andelen numera är mer än halverad vilket är oroväckande eftersom läckage och trasiga slangar, som är de vanligaste bristerna, kan orsaka otäcka olyckor och i sämsta fall få allvarliga konsekvenser för en hel camping.
 • I höst öppnar Bilprovningen Malmö-Hanögatan

  Hösten 2021 öppnar Bilprovningen ytterligare en station i Malmö. Det blir en ny och lättåtkomlig anläggning i norra hamnen och ett stenkast från Spillepengen. Nyetableringen blir ett bra komplement till den befintliga stationen i Fosie.
 • Var tionde manlig bilist tycker att det är okej att köra efter att ha druckit alkohol

  I morgon den 25 maj är det Trafiknykterhetens dag – en dag som har instiftats av MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund för att lyfta det viktiga i att aldrig köra alkohol- eller drogpåverkad. I en attitydundersökning gjord av Kantar Sifo i maj 2021 på uppdrag av Bilprovningen och MHF säger var tionde manlig bilist att ett glas vin eller en starköl inte är något hinder för att köra.
 • Besiktningen visar att fyra av fem motorcyklar är i gott skick

  Bilprovningens besiktningsstatistik för 2020 visar att Sveriges motorcyklar är i gott skick – något som känns positivt inför stundande hemester. En förklaring, utöver korta körsträckor, är att motorcyklarna vårdas väl av sina ägare. Totalt godkändes hela 78 procent utan anmärkning.
 • I sommar öppnar Bilprovningen Norrköping-Navestad

  Sommaren 2021 öppnar Bilprovningen ytterligare en station i Norrköping. Det blir en ny, fräsch och lättåtkomlig anläggning i Navestad belägen vid södra utfarten utmed E22 mot Söderköping. Nyetableringen blir ett bra komplement till den befintliga stationen i Herstadberg.
 • Var femte husvagn har allvarliga brister

  I rådande pandemi är hemester och camping kanske mer populärt än någonsin. Samtidigt påvisar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2020 stora brister hos husvagnar och husbilar. Var femte husvagn underkänns med krav på efterkontroll och att felen avhjälpts. Motsvarande andel för husbilar är 15 procent. Totalt underkänns var tredje husbil och tre av tio husvagnar.
 • Delårsrapport januari - mars 2021

 • Årsstämma i Bilprovningen

  Lars Erik Fredriksson ny styrelseledamot
 • Bättre service när Bilprovningen-Herrhagen öppnar i sommar

  Bilprovningen i Karlstad expanderar tack vare en flytt från Tullholmsviken till en större lokal på Herrhagen. När stationen öppnar i sommar kommer även husvagnar, husbilar, släpvagnar och skåpbilar att kunna tas emot. Det fina läget i kombination med en nyrenoverad lokal med större ytor gör dessutom att besöket blir både smidigare och trevligare för kunderna.
 • I sommar kommer Bilprovningen till Älta i södra Nacka

  I sommar öppnar Bilprovningen ytterligare en station i Nacka. Det blir en ny, fräsch och lättåtkomlig anläggning i Älta belägen intill Tyresövägen vid trafikplats Hedvigslund. Nyetableringen kommer att vara ett bra komplement till den befintliga stationen i Saltsjö-Boo.
 • Bilprovningen utsett till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag 2021

  Svenska konsumenter har återigen utsett Bilprovningen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag och ett av Sveriges mest hållbara varumärken överlag. Det visar resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index 2021 som offentliggjordes igår.

 • Bokslutskommuniké 2020

 • Bilprovningen återvänder till Kalmar med en ny station

  Bilprovningen gläder sig åt att komma tillbaka till Kalmar där verksamheten en gång i tiden hade sin början. I dagarna tas första spadtaget till ett nybygge intill E22 i Lindsdal, norr om staden. Närvaron i länet ökar därmed. Befintliga stationer finns i Oskarshamn och Vimmerby.

 • Bilprovningen och Friends i samarbete för ett tryggare samhälle

  Bilprovningen har valt att bli nationell partner till Friends. Tillsammans tar man nu ansvar för att driva utvecklingen mot ett tryggare och mer hållbart samhälle. Gemensamt är att båda arbetar förebyggande och har en nollvision - oavsett om det gäller trafikolyckor eller mobbning.

 • I höst öppnar Bilprovningen Örebro-Ladugårdsängen

  Senhösten 2021 utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i Örebro med en nybyggd station i stadsdelen Södra Ladugårdsängen, söder om E18 och nära Gustavsvik, Aspholmen och Adolfsberg. Stationen kommer att ta emot personbilar och motorcyklar.
 • 50 år sedan miljökontrollen infördes på Bilprovningen

  Bilprovningen kan anses vara en pionjär inom hållbarhetsområdet. Trots komplikationer och en skeptisk inställning från bl.a. media infördes en avgaskontroll på bensindrivna personbilar redan 1970.
 • Håll avstånd även i jultrafiken
  – Här är tipsen för att se och synas när fler använder bilen i år


  Ett vanligt år brukar cirka 2 miljoner bilister ge sig ut på vägarna under julens firande. I år har mycket förändrats, så även våra resplaner. De allra flesta kommer att stanna hemma och undvika resor med tåg, buss och flyg. För de resor som görs kommer bilen att vara viktig. Synbesiktningen 2020, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, ger här sju tips om hur bilresorna kan bli säkrare.
 • Bilprovningen först med digitala besiktningsprotokoll

  För att ge kunder enkel tillgång till sina besiktningsprotokoll och bespara miljön från onödiga utskrifter, lanserar Bilprovningen, som första aktör på besiktningsmarknaden, digitala protokoll via sin smidiga och papperslösa tjänst Mina sidor.
 • Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020:Män sämre än kvinnor på att bära reflex

  Det är stor skillnad mellan hur bra kvinnor och män är på att använda reflex. Enligt en riksrepresentativ undersökning gjord av Kantar Sifo (november 2020) på uppdrag av Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, använder 77 procent av kvinnorna i Sverige ofta eller alltid reflex när de är ute mörker. Motsvarande siffra för män är 61 procent.
 • Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020:
  Norrlänningar bäst på att bära reflex
  – sämst är storstadsbor med Malmö i botten


  I Mellersta Norrland använder 9 av 10 (86 procent) ofta eller alltid reflex i mörker och är därmed bäst i landet. Det visar en riksrepresentativ undersökning gjord av Kantar Sifo (november 2020) på uppdrag av Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Sämst är gångtrafikanter i de tre storstadsregionerna med 61 procent och allra sämst är malmöbor där endast drygt hälften (56 procent) alltid eller ofta använder reflex i mörker.
 • På Black Friday ger Bilprovningen reflexer till 14 000 bilister

  Black Friday är inte bara en dag då handeln riktar förmånliga erbjudanden till konsumenter, det är också precis vad det låter som, nämligen en av årets mörkaste fredagar. Bilprovningen uppmärksammar dagen med att göra en god gärning och ge reflexer till alla sina kunder för att påminna om vikten av att synas bättre i trafiken och vintermörkret.
 • Kantar Sifo och Synbesiktningen 2020: Var tredje gångtrafikant bär inte reflex
  – Sveriges bilister vill ha reflexlag


  En av tre (32 procent) svenska gångtrafikanter använder aldrig eller sällan reflex när det är mörkt. Det visar en riksrepresentativ undersökning gjord av Kantar Sifo (november 2020) på uppdrag av Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Samtidigt visar Synbesiktningen, som genomförts sedan 2008 och senast i oktober 2020, att 86 procent av Sveriges bilister vill ha en lag för att gångtrafikanter ska bära reflex i mörker.
 • Synbesiktningen 2020: 6 miljoner bilister vill ha en ny lag
  – inför obligatoriska synkontroller vid körkortsförnyelse


  91 procent av Sveriges bilister, motsvarande cirka 6 miljoner, vill ha en lag för synkontroll vid körkortsförnyelse. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Undersökningen, som gjorts sedan 2008, pekar på en skrämmande verklighet där cirka 650 000* svenska bilister kör trots att deras syn är så dålig att den inte uppfyller kraven som ställs för att få ta körkort**. De har med andra ord körkort trots olaglig syn.
 • Delårsrapport januari - september 2020

  Lönsamheten fortsätter att förbättras
 • Bilprovningen öppnar en station i Ljungsbro

  I vår utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i Östergötland med en ny, fräsch och lättåtkomlig station i Ljungsbro, nordväst om Linköping och i närheten av väg 34 mellan E4 och Motala. Stationen kommer att ta emot samtliga lätta fordonsslag.
 • Idag på världssyndagen startar Synbesiktningen 2020
  – Sveriges största syntest av bilförare


  Idag är det World Sight Day – Världssyndagen – då WHO uppmärksammar synhälsan runt om i världen. I samband med det inleds också Synbesiktningen 2020, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet med initiativet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning och vikten av att synas i trafiken.
 • Däckrazzia: Dålig koll på däcken i Stockholm

  I år genomfördes däckrazzior i Stockholm för första gången på tolv år. Resultaten visar att många bilister inte har koll på sina däck.
 • Tusentals viltolyckor varje månad

  Det sker tiotusentals viltolyckor i Sverige varje år och flest olyckor sker på hösten och vintern. Nationella Viltolycksrådet* vill nu uppmärksamma alla trafikanter på den ökade risken att möta vilt i trafiken.

 • Vinterdäck på var trettonde bil i förra årets Däckrazzia

  Enligt mätningar som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, genomfört har dubbfria vinterdäck av nordisk typ 15–20 procent längre bromssträcka jämfört med sommardäck av motsvarande kvalitet. Trots detta kör allt fler på vinterdäck på sommaren.

 • Däckrazzia: Fortfarande många med för lågt tryck i däcken

  Två av tre bilister vid förra årets däckrazzior hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Var sjunde bil hade så lågt lufttryck att livslängden på däcken riskerar att halveras.
 • Bättre service när Bilprovningen byter lokal i Umeå-Ersboda

  Bilprovningen i Umeå-Ersboda expanderar tack vare ett byte till en större lokal på samma gata. Inom kort inkluderas husvagnar, husbilar, släpvagnar och skåpbilar i utbudet. Dessutom blir stationen lättare att hitta till och fräschare att besöka.

 • Delårsrapport januari - juni 2020

  Fortsatt stark resultatutveckling
 • Bilprovningen öppnar en station vid Järva krog i Solna

  Vintern 2021 öppnar Bilprovningen portarna till en ny och lättåtkomlig station vid Järva krog, mitt i korsningen mellan E4 och E18 samt bara 5 km från centrala Stockholm. Stationen kommer att ta emot samtliga lätta fordonsslag för kontrollbesiktning och tilläggstjänster.
 • Tio år sedan omregleringen och 56 år sedan Bilprovningens start

  Idag är det tio år sedan marknaden för fordonsbesiktning konkurrensutsattes. Det är också exakt 56 år sedan provningsverksamheten startade på sju orter. Bilprovningen är fortsatt marknadsledande även om antalet aktörer numera är många och stationstillväxten hög.
 • Bilprovningen uppmuntrar till självbesiktning för att begränsa hudcancer

  Bilprovningen har valt att bli en samarbetspartner till Euromelanoma för att informera om och öka medvetenheten bland i första hand män om hur man genom goda solvanor och självbesiktning kan förebygga hudcancer. Under juni-juli visas årets kampanjfilm på Bilprovningens samtliga 101 stationer.
 • Var tjugonde bilist kan vara alkoholpåverkad i trafiken

  I morgon är det Trafiknykterhetens dag – en dag som har instiftats av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) för att nå ut till bilister om att aldrig köra alkohol- eller drogpåverkad. Att det är ett viktigt budskap visar en enkät som Bilprovningen och MHF låtit göra, där var tjugonde förare svarar att de gett sig ut på vägarna och kört bil efter att ha druckit alkohol.
 • Nu kommer Bilprovningen till Albyberg, Haninge

  Hösten 2020 utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i södra Storstockholm med en ny, fräsch och lättåtkomlig station i Albyberg, ett snabbt växande handelsstråk, beläget nära trafikplats Jordbro i Haninge, Dalarölänken och vältrafikerade väg 73.
 • Nästa vår öppnar Bilprovningen en station i Stäket, Järfälla

  Våren 2021 utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i norra Storstockholm med en ny, fräsch och lättåtkomlig station, belägen utmed Rotebroleden nära trafikplats Stäket i Järfälla, bara ett stenkast från E18. Stationen kommer att ta emot samtliga lätta fordonsslag.
 • Delårsrapport januari - mars 2020

  En stark start på året
 • Årsstämma i Bilprovningen

  Anna Ullman Sersé och Lena Larsson nya styrelseledamöter
 • Bilprovningen är Sveriges mest hållbara besiktningsföretag

  För tionde året i rad har över 22 000 svenska konsumenter utsett Bilprovningen dels till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag, dels till ett av Sveriges mest hållbara varumärken överlag. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes den 31 mars klättrade Bilprovningen två placeringar, från 41 till 39, bland Sveriges 381 mest välkända varumärken.

 • Bilprovningen tillbaka i Stockholm-Högdalen med ny station nästa år

  Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Högdalen. Hösten 2021 öppnas portarna till en ny, fräsch och lättillgänglig station, belägen ett stenkast från väg 73. Bilprovningen ökar därmed sin närvaro i södra Stockholm. Befintliga anläggningar finns i Huddinge, Nacka, Norsborg, Västerhaninge och på Värmdö.

 • Bokslutskommuniké 2019

  Positiv resultatutveckling för året
 • 840 skadade och 15 omkomna i snitt varje jul- och nyårshelg: Vad kan vi göra för en säkrare trafikhelg i jul?

  Snart beräknas omkring 2 miljoner bilister* ge sig ut på vägarna inför julen och i snitt skadas fler än 840** och 15** personer omkommer årligen i jultrafiken. Samtidigt visar Synbesiktningen 2019, som är Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, att 65 procent anser sig se sämre vid mörkerkörning. Dessutom har var fjärde bil felaktig belysning och få gångtrafikanter använder reflex, vilket gör att det är extra viktigt att förbereda sig själv och bilen när man ska ut på vägarna. Här delar vi med oss av några tips.
 • Synbesiktningen 2019: Bilister kräver samma regler för gångtrafikanter som för cyklister – 9 av 10 vill se krav på reflex i mörker

  Synbesiktningen 2019, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, vill visa vikten av att se och synas för en säkrare trafikmiljö. Undersökningen visar alarmerande siffror där över 65 procent av bilisterna i Sverige svarat att de upplever svårigheter att se bra vid mörkerkörning. Men bilisterna menar att samtliga trafikanter har ett ansvar, hela 87 procent vill se ett lagkrav för gångtrafikanter att bära reflex när det är mörkt. Samtidigt kör över 700 000* bilister med olaglig syn** på våra vägar.

 • Synbesiktningen 2019: Bilister i Stockholm ser bättre än i Skåne, men sämre än i Göteborg

  Synbesiktningen 2019, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, visar att elva procent av bilisterna i Stockholms län kör med olaglig syn*. Det är samma siffra som riksgenomsnittet. Bilisterna i Stockholm ser dock bättre än dem i Skåne, där andelen med olaglig syn ligger på hela 13 procent. I Göteborg är motsvarande siffra sju procent. Trots den skrämmande statistiken från Synbesiktningen finns inga åtgärder för att främja bilisters synskärpa i Trafikverkets plan** för Nollvisionen.

 • Synbesiktningen 2019: Över 700 000 bilister kör med olaglig syn - Lagstadga synkontroll som ett krafttag för Nollvisionen

  Synbesiktningen 2019, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, visar återigen skrämmande siffror. Sedan 2008 har den årliga undersökningen visat att många svenska bilister är trafikfarliga. Elva procent, motsvarande över 700 000 bilister*, kör idag med olaglig syn**. Samtidigt finns inga åtgärder för att främja bilisters synskärpa i Trafikverkets plan***, trots att antalet omkomna i trafiken har stagnerat sedan 2010.
 • Nu kan kunder även betala med Swish hos Bilprovningen

  Sedan början av november erbjuder Bilprovningen Swish som betalmedel på sina stationer. Swish ökar snabbt och initiativet, som är det första i besiktningsbranschen, tas för att öka servicen till kunderna. Bilprovningen är också en av pionjärerna att integrera Swish i kassan.

 • Delårsrapport januari - september 2019

  Positiv resultatutveckling för tredje kvartalet och perioden
 • Pressmeddelande från Nationella Viltolycksrådet: Viltolyckor med vildsvin och rådjur ökar

  Det sker i genomsnitt mer än en (1) viltolycka ungefär var 8.e minut i Sverige. Det innebär att över 62000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka den 23- 29 september mot viltolyckor.

 • Bilprovningen återvänder till Klippan vid årsskiftet

  Bilprovningen etablerar sig på nytt i Klippan. Vid årsskiftet öppnas portarna till en ny station, belägen i närheten av väg 13 mellan Ljungbyhed och Ängelholm. Bilprovningen ökar därmed sin närvaro i Skåne. Befintliga stationer är Helsingborg-Berga, Helsingborg-Ättekulla, Malmö-Fosie, Skurup, Eslöv, Simrishamn och Kristianstad-Wä.
 • Delårsrapport januari - juni 2019

  Kraftig resultatförbättring
 • Här är alla motorälskare i nya säsongen av Bilprovningen på TV3

  Motorälskarna på Bilprovningen trycker på gaspedalen till en ny säsong av sommarglada och skämtsamma medarbetare, pirriga kunder och fordonsromantik. I tredje säsongen möter vi även två nya besiktningstekniker i småbarnsmamman Josefin och Cadillac-ägaren Daniel. Bilprovningen har säsongspremiär måndagen den 19 augusti kl. 20.00 på TV3 och Viafree.

 • Regn, bländande sol eller värmebölja:
  Så blir du och bilen redo för midsommartrafiken


  Midsommarhelgen är en av årets största trafikhelger. Dålig sikt, utmanande väderlek och bristande utrustning medför en ökad risk för trafikolyckor. Var sjätte bilist kör dessutom med trafikfarlig syn enligt statistik från Synbesiktningen* 2018. Synoptik och Bilprovningen tipsar om vad du ska tänka på för en tryggare och säkrare bilresa under midsommar.

 • Andreas Myhrman ny vd för Bilprovningen

 • Grönt ljus för tredje säsong av realityserien Bilprovningen i TV3

  Gasen i botten, nu är det grönt ljus för Bilprovningen. Det populära programmet har sladdat sig in i tittarnas hjärtan och förnyas med en tredje säsong på TV3 och Viafree i höst. Häng med till folkracefantasten Ylva, mekanikern Kjell, stationschefen Fredrik och alla andra fordonsentusiaster runt om i landet.

 • Delårsrapport januari - mars 2019

  Fortsatt ledande på en reducerad marknad med tilltagande konkurrens
 • Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

  Måns Carlson ny styrelseledamot
 • Bilprovningen hjälper bilister med sladd att köra ännu mer miljösmart

  Allt fler fordonsägare väljer att värna miljön genom att köpa en laddbar bil. Bilprovningen gläds åt utvecklingen och vill premiera dessa bilister och hjälpa dem att köra ännu mer miljösmart genom att bjuda på en utökad däckkontroll i samband med besiktningen. Sedan tidigare bjuder Bilprovningen på miljösmarta tips, gratis laddning och klimatkompensation för kundernas resor till och från besiktningen.

 • Bokslutskommuniké 2018

 • Bilprovningen inför en jämförelsekontroll av mätarställningen

  Under de senaste dagarna har flera fall av fusk med mätarställning uppdagats och uppmärksammats i media. För att motverka detta och lugna oroliga kunder kommer Bilprovningen inte bara notera mätarställningen utan även kontrollera och jämföra den.

 • Risker i jultrafiken: 1,4 miljoner bilister upplever sämre syn i mörker och 540 000 bilar har felaktig belysning

  Med cirka 2 miljoner* bilister på vägarna är trafiken i Sverige som mest intensiv och olycksdrabbad under julhelgen. Det är även den period då det är som mörkast. Synbesiktningen 2018 visar att 7 av 10 bilister upplever att de ser sämre när de kör i mörker, vilket innebär att 1,4 miljoner bilister i jultrafiken upplever en sämre synskärpa. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var fjärde bil har felaktig belysning vilket gör det ännu svårare att se och synas.

 • Vart fjärde hushåll har två eller fler personbilar – och andelen öka

  Drygt vart fjärde hushåll i Sverige har två eller fler personbilar. Därutöver tillkommer alla husvagnar, husbilar, motorcyklar och släp. För att göra det enklare att komma ihåg besiktningen och boka tid erbjuder Bilprovningen Mina sidor Privat, där kunden genom att ange sitt bank-id har alla sina fordon samlade i en smidig webbtjänst. Över 10 000 privatkunder har redan registrerat sig.

 • Stockholmare har bäst syn i trafiken – bättre än göteborgare och skåningar

  Var åttonde bilist (13 procent) i Stockholm har trafikfarlig* syn. Det är lägre än genomsnittet för riket i övrigt, där andelen ligger på 17 procent. Det visar Synbesiktningen 2018, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

 • Vintermörkret en säkerhetsrisk i trafiken: 7 av 10 bilister upplever att de ser sämre i mörker

  I perfekta förhållanden har en miljon bilister i Sverige trafikfarlig syn, vilket innebär att de ser suddigt redan vid två meters avstånd. 69 procent upplever dessutom att de ser sämre i mörker. Detta visar utfallet av Synbesiktningen 2018, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

 • 10 år med Synbesiktningen visar fortsatt alarmerande siffror
  – En miljon bilister har trafikfarlig syn


  Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen och Sveriges största syntest av bilförare, har nu genomförts för 2018. Under tio år har totalt cirka 24 000 bilister testat sin syn och statistiken har varit oroväckande varje år.
 • Blå mustascher på Bilprovningen till stöd för Mustaschkampen

  Från och med i år är Bilprovningen stolt sponsor till Prostatacancerförbundets insamlingskampanj Mustaschkampen. Sveriges bilister erbjuds nu att köpa mustaschreflexer på Bilprovningens stationer för att bidra till forskningen och samtidigt synas bättre i trafiken och höstmörkret.

 • Delårsrapport januari - september 2018

 • Fler bilister som kör ”dagen efter”

  15 procent av bilisterna uppger sig köra bil tidigt dagen efter att de varit påverkade av alkohol. Det är en ökning med 5 procentenheter sedan föregående år. Det visar en enkät som Bilprovningen och MHF låtit göra. Det framgår också att inställningen till alkohol och trafik skiljer sig mellan könen.
 • Här är alla fordonsentusiaster i nya säsongen av Bilprovningen

  Fordonsentusiasterna på Bilprovningen öppnar upp sidodörrarna för en andra säsong i Sveriges mest Cadillac-täta stad Tidaholm. I andra säsongen möter vi dessutom två nya ansikten i besiktningstekniken och smålänningen Claudio, samt Epa-älskaren och praktikanten Jenny. Bilprovningen har säsongspremiär måndag 3 september kl. 20.00 på TV3 och Viafree.

 • Delårsrapport januari - juni 2018

 • Så rustar du dig inför midsommartrafiken

  Midsommarhelgen är en av årets mest olycksdrabbade trafikhelger, där torsdagen och söndagen är de dagar på året då trafiken är som störst. Om det varma vädret håller i sig kan det innebära extra påfrestningar på bil och förare. Var sjätte bilist kör dessutom med trafikfarlig syn enligt statistik från Synbesiktningen*. Synoptik och Bilprovningen tipsar om vad du ska tänka på för en smidigare bilresa.
 • Ny tjänst från Bilprovningen möjliggör delkontroll av fordon

  Låter bilen konstigt eller bråkar bromsarna på husbilen? Inga problem! Sedan början av maj erbjuder Bilprovningen sex olika delkontroller för kunder som bara vill få en del av fordonet kontrollerat – en tjänst som redan visat sig vara mycket efterfrågad.
 • I höst sänds en andra säsong av realityserien Bilprovningen i TV3 och Viafree

  Det blir ett kärt återseende för många tittare när en andra säsong av realityserien Bilprovningen sänds i TV3 och Viafree i höst. De omtyckta besiktningsteknikerna Fredrik, Ylva, Sandra, Lasse och Bosse i Tidaholm är tillbaka i rutan, liksom alla härliga kunder och fordon.

 • I höst öppnar Bilprovningen en station i Västerhaninge

  Bilprovningen satsar på södra Storstockholm. Utöver nyetableringen i Kungens Kurva öppnar Bilprovningen nu också en station i Västerhaninge. Portarna till den nya och lättillgängliga stationen i Håga industriområde slås upp hösten 2018.
 • Dubbelt skydd när du besiktar bilen hos Bilprovningen

  Varje år sker över en halv miljon bärgningar. Den vanligaste orsaken är att fordonet inte startar eller har ett motorfel. För att minska risken för att bli stående utan hjälp inleds nu ett samarbete som innebär att förare som väljer att besikta sin bil hos Bilprovningen får en månads kostnadsfri vägassistansförsäkring från Falck på köpet**. De får med andra ord dubbel trygghet.

 • Delårsrapport januari - mars 2018

 • Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

  Ludvig Nauckhoff ny styrelseledamot
 • Bilprovningen utsett till Sveriges 27:e mest hållbara varumärke

  För åttonde året i rad har svenska konsumenter utsett Bilprovningen till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes igår klättrade Bilprovningen en placering till plats 27 bland Sveriges 326 mest välkända varumärken. Bilprovningen ansågs också vara branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

 • Bilprovningen först med söndagsöppet

  Bilprovningen är först ut i fordonsbesiktningsbranschen med en anläggning som regelbundet har öppet på söndagar. Det är den nyöppnade stationen Sollentuna-Häggvik som erbjuder servicen på söndagar klockan 8-17 från den 6 maj.
 • Så rustar du dig inför påsktrafiken

  Påskhelgen är en av årets mest olycksdrabbade trafikhelger med många långväga resenärer på vägarna, bländande vårsol och snabbt växlande väderlek. Var sjätte bilist kör dessutom med trafikfarlig syn enligt statistik från Synbesiktningen*. Synoptik och Bilprovningen tipsar om vad du ska tänka på för att hinna se och undvika olyckan innan den inträffar.
 • Nu kan bilägare få varningar om halt väglag i realtid

  Tack vare en uppkopplad enhet och appen ”Halkvarnaren” där bilägare blir uppmärksammade på halt väglag och försämrad vägkvalitet i realtid kan olyckor förebyggas.
 • Bilprovningen gör sig redo för elbilarna

  Som första bilbesiktningsföretag erbjuder Bilprovningen publik laddning av elbilar på sina stationer. Servicen är gratis och tillhandahålls till att börja med på fyra orter, men utökas i takt med efterfrågan. Laddlösningen kommer från Vattenfall och är uppkopplad till InCharge laddnät. Om laddstolpen är ledig eller inte framgår av InCharge app.
 • Bokslutskommuniké 2017

 • Inför en av årets värsta trafikhelger:
  360 000 bilister har trafikfarlig syn och 540 000 bilar har felaktig belysning


  Julen är en av årets mest trafikintensiva och olycksdrabbade perioder då omkring två miljoner bilister* ger sig ut på vägarna. Körförhållandena försvåras dessutom av mörkret och väglaget.Statistik från Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, visar att var sjätte bilist kör med trafikfarlig syn. Fler än var fjärde bil har dessutom felaktig belysning enligt Bilprovningens kontrollbesiktningar.Här får du tipsen för att se och synas bättre i trafiken.
 • Årets Synbesiktning visar att svenska bilister har en stark övertro på sin syn – 93 procent vill lagstadga om kontinuerliga synkontroller

  Nio av tio svenska bilister tycker att de har en tillräckligt bra syn för att köra säkert i trafiken. Men årets Synbesiktning – Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen – visar att var sjätte bilist har en trafikfarlig syn*. Samtidigt vill 93 procent att kontinuerliga synkontroller i samband med förnyelse av körkort ska lagstadgas.
 • Delårsrapport januari - september 2017

 • Fler använder mobilen när de kör - trots att de anser det påverkar trafiksäkerheten

  Nio av tio förare anser att trafiksäkerheten påverkas om man använder mobilen när man kör. Trots det är det allt fler som använder mobilen när de sitter bakom ratten. Samtidigt är det färre som menar att lagstiftning skulle få dem att ändra beteende. Den motsägelsefulla utvecklingen framgår av två enkäter som Bilprovningen genomfört på sin webbplats med tre års mellanrum.
 • NVR: Viltolyckorna fortsätter att öka, olyckor med rådjur är vanligast

  Det sker i genomsnitt mer än 1 viltolycka var 10.e minut i Sverige. Detta innebär att över 58 000 fordon är årligen inblandade i en viltolycka. Olyckorna måste bli färre. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 25 september–1 oktober.

 • Resultat från årets däckrazzior: Vinterdäck på sommaren vanligare när andelen dubbfritt ökar

  Det finns en koppling mellan hur många som kör på dubbfria vinterdäck på vintern och hur många som behåller vinterdäcken på bilen även under sommaren. Detta visar resultaten från årets däckrazzior.

 • Däckrazzia: Fler använder vinterdäck på sommaren i södra Sverige

 • Bilprovningen satsar på toleransutbildning

  Efter 19 år av utanförskap stannade Mary Juusela upp och började se det värdefulla i sig själv – och i andra. Det blev starten på en omvälvande resa som utmynnade i Lika Olika-metoden, en unik utbildning i tolerans som redan gett över 19 000 personer nya perspektiv. I höst samarbetar Lika Olika tillsammans med Bilprovningen, som är först ut i näringslivet att satsa på metoden.
 • Delårsrapport januari - juni 2017

 • Bara fyra av tio husvagns- och husbilsägare kontrollerar gasolen

  I morgon börjar semestern för många husvagns- och husbilsägare. Då är det viktigt att kunna känna sig trygg både på vägen och på campingen. Trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen kan leda till allvarliga konsekvenser. Fram till april 2009 kontrollerades samtliga husvagnar och husbilar. Numera är andelen mer än halverad. Det visar aktuell statistik från Bilprovningen.

 • Var tionde bilist kan vara alkoholpåverkad på midsommarafton

  Nu är det bara en dag kvar till midsommar och en av landets mest intensiva trafikhelger. Enligt en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har genomfört under våren har bilisters attityd till alkohol skärpts, men fortfarande anser var tionde förare det vara acceptabelt att sätta sig bakom ratten efter ett glas vin eller öl. Så - se upp på vägarna!
 • Bilprovningen hoppas på högtryck i sommar

  Bilprovningen hoppas på högtryck i sommar. När bilen är fullastad på semestern behöver lufttrycket i däcken vara högre än normalt. Dessutom ska bilen vara utrustad med sommardäck för att inte riskera sämre grepp och förlängd bromssträcka. 2016 års Däckrazzia* visar dessvärre att alltför få bilister har koll på sina däck.
 • Realityserie om Bilprovningen spelas in och sänds i TV3 och Viafree i höst

  Arbetsglädje, humor och en gemensam passion för fordon – det är den varma sidan av Bilprovningen som man får möta i en realityserie som just nu spelas in av produktionsbolaget OTW på uppdrag av MTG Sverige. I centrum står medarbetarna Fredrik, Ylva, Sandra, Kent, Lasse och Bosse på stationen i Tidaholm och deras möten med olika kunder och fordon. Serien sänds i TV3 och Viafree i höst.
 • Sveriges första eldrivna lastbil för elväg är här

  Sveriges första helt eldrivna lastbil för elväg har genomgått en registreringsbesiktning på Bilprovningen - och godkänts. Detta är en milstolpe i utvecklingsprojektet eRoadArlanda som syftar till att långsiktigt förverkliga målet om hållbara transporter via elvägar.
 • Bilprovningen öppnar en station i Landvetter, Göteborg

  Bilprovningen ökar sin tillgänglighet i Göteborg med en nyetablering i Landvetter. Våren 2018 öppnar Bilprovningen portarna till en ny, fräsch och lättåtkomlig station, belägen intill Boråsleden i östra Göteborg. Befintliga stationer finns i Aröd och Torslanda.
 • Delårsrapport januari - mars 2017

 • Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

 • Bilprovningen ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken

  För sjunde året i rad har svenska konsumenter utsett Bilprovningen till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes igår klättrade Bilprovningen fem placeringar till plats 28 bland Sveriges 286 mest välkända varumärken. Bilprovningen ansågs också vara branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.
 • Bilprovningen Malmö-Fosie utökar kapaciteten med en tunghall

  Antalet tunga fordon ökar i storstäderna och därmed även efterfrågan på lättillgänglig fordonsbesiktning. För att möta behovet och erbjuda bästa service utökas Bilprovningens station i Malmö-Fosie, belägen intill E65 med en tungbana som öppnar våren 2018.
 • Bokslutskommuniké 2016

 • Eva Morger nu generalsekreterare och vice ordförande i CITA

  Fyra år efter att Bilprovningens kvalitets- och miljöchef Eva Morger valdes in som första kvinnliga styrelseledamot i CITA* någonsin, har hon nu utsetts till generalsekreterare och vice ordförande. CITA är en global sammanslutning av 130 företag, myndigheter och organisationer verksamma inom fordonsbesiktning.
 • 400 000 bilister kör med trafikfarlig syn under julhelgen– både förare och bilar är trafikfaror

  Julen är en av årets mest trafikintensiva perioder då omkring två miljoner bilister* ger sig ut på vägarna. Körförhållandena försvåras dessutom av mörkret och väglaget. Statistik från Synoptik och Bilprovningen visar att var femte bilist kör med trafikfarlig syn och att mer än var fjärde bil har felaktig belysning.
 • Nästa sommar öppnar Bilprovningen en station i Häggvik, Sollentuna

  Sommaren 2017 öppnar Bilprovningen portarna till en ny, fräsch och lättåtkomlig station i handelsplats Häggvik, mitt i hjärtat av Sollentuna och bara ett stenkast från E4. Stationen kommer att ta emot lätta fordon för kontrollbesiktning och tilläggstjänster.
 • 1,3 miljoner bilister kör med trafikfarlig syn – rekordmånga bilister med trafikfarlig syn på svenska vägar

  1,3 miljoner svenska bilister kör med trafikfarlig syn* och av dem ser 750 000 så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har idag. Antalet bilister med trafikfarlig syn har ökat stadigt de senaste åren och är nu uppe i ett rekordantal visar Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, ett initiativ av Synoptik och Bilprovningen.

 • Delårsrapport januari - september 2016

 • Fler bilar borde återvinnas på ett miljöriktigt sätt

  I dagsläget är det alltför få personbilar som återvinns. Istället blir de stående och utgör en lokal miljöfara. Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Nu inleder Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen genom att informera bilägare om hur man går tillväga. Det är enkelt att göra rätt.
 • Bilprovningen säkerställer att husbilsbesiktningar i Varberg skett korrekt

  Bilprovningen kommer inom kort att via brev höra av sig till ett antal kunder, vars husbilar kontrollerats av en före detta besiktningsingenjör i Varberg som inte har följt rutinerna och är misstänkt för tjänstefel. Det finns i dagsläget inga bevis för att besiktningarna gjorts felaktigt men Bilprovningen vill försäkra sig om att husbilarna bedömts korrekt genom att erbjuda dessa kunder en kostnadsfri besiktning.
 • Pressinfo från Nationella Viltolycksrådet: Rådjur och vildsvin vanligast i viltolyckor på våra vägar

  Det inträffar över 5 viltolyckor per timme i Sverige. Detta innebär att mer än 48 000 fordon är årligen inblandade i en viltolycka. Olyckorna måste bli färre. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 26 september – 2 oktober

 • Resultat från Däckrazzia visar: Var fjärde kör fortfarande med slitna däck

 • Däckrazzia: Bättre men inte bra

  Trots att däcken på undersökta bilar blivit bättre sedan däckrazziorna startade rullar det fortfarande många bilar på Sveriges vägar med slitna däck och däck med dåligt lufttryck.
 • Bilprovningen öppnar en station vid Smista Allé, Kungens kurva

  Bilprovningen ökar sin tillgänglighet för den växande befolkningen söder om Stockholm. Sommaren 2017 slås portarna upp till en ny station vid Smista Allé, Kungens kurva. Bilprovningen har i dagsläget tre stationer på den södra sidan. I centrala Stockholm finns en och norr om staden sex stationer.
 • Delårsrapport januari - juni 2016

 • Var fjärde trafikant tycker det är ok att cykla efter tre glas vin

  Midsommar närmar sig, liksom en av landets mest intensiva trafikhelger. Bilisters attityder till alkohol har skärpts, men bland cyklister är det sämre ställt. En av fyra tycker att det är acceptabelt att sätta sig bakom styret efter tre glas vin. Det visar en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har genomfört under våren.
 • Bilprovningen är ny partner i Telia Sense

 • Bilprovningen återvänder till Eskilstuna

  Bilprovningen etablerar sig på nytt i Eskilstuna. Våren 2017 öppnas portarna till en ny, fräsch och lättåtkomlig station intill E20. Stationen kommer att ta emot lätta fordon för kontrollbesiktning och tilläggstjänster.
 • Bilprovningen öppnar en station intill E4 i Upplands Väsby

  Bilprovningen etablerar sig på nytt i Upplands Väsby. Vid årsskiftet öppnas portarna till en ny, fräsch och lättåtkomlig station på Stockholmsvägen intill Glädjens trafikplats och E4. Stationen kommer att ta emot lätta fordon för kontrollbesiktning och tilläggstjänster.

 • Delårsrapport januari - mars 2016

 • Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

  Idag avhöll AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen) sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:
 • Bilprovningen fortsatt ett av Sveriges mest hållbara varumärken

  För sjätte året i rad har svenska konsumenter utsett Bilprovningen till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes igår placerade sig Bilprovningen på plats 33 bland Sveriges 265 mest välkända varumärken. Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster, samt placerade sig fyra bland de statliga bolagen.

 • Bilprovningen ställer sig bakom Fossilfritt Sverige

  När regeringen nu initierar Fossilfritt Sverige är det självklart för Bilprovningen, som bedriver ett ambitiöst miljöarbete med utmanande klimat- och energimål, att ställa sig bakom deklarationen.
 • Bilprovningen medverkar i TV-programmet Vägens hjältar

  Stockholmstrafiken är den absolut värsta i Sverige, och bland de besvärligaste i Europa med närmare 300 olyckor och incidenter varje dygn. I TV-programmet Vägens hjältar får vi möta människorna som jobbar för att skapa ordning i trafikkaoset – bärgare, larmoperatörer och vägassistansen samt de som arbetar proaktivt för säkra fordon och säkra förare – Bilprovningens besiktningstekniker.

 • En av tio bilister kör med olaglig syn – nu vill nio av tio ha lagstadgade synkontroller

  Var tionde bilist, alltså cirka 600 000 svenska bilister, skulle inte få ta körkort med den syn de har idag. Det visar Synbesiktningen, ett initiativ av Synoptik och Bilprovningen. Samtidigt svarar nio av tio bilister i undersökningen att de vill ha lagkrav på återkommande synundersökningar för bilister, något som saknas i Sverige idag. Hälften av bilisterna vill ha krav på synundersökningar, senast från 45 års ålder.
 • Delårsrapport januari - september 2015

  Positiv resultatutveckling under det tredje kvartalet
 • Fyra av tio tunga bussar underkänns hos Bilprovningen

  När Bilprovningen presenterar utfallet av den senast besiktningsstatistiken för tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton) ser den senaste tidens utveckling positiv ut, med en kontinuerligt sjunkande underkännandegrad. Dock är det fortfarande fyra av tio tunga bussar (38 procent) som underkänns.
 • Felaktig fordonsbelysning kan äventyra trafiksäkerheten

  Visste du att en felaktig belysning är den vanligaste anledningen till att Bilprovningen underkänner personbilar? Nu när hösten är i antågande och det blir allt mörkare vill Bilprovningen uppmärksamma bilister om vikten av en fungerande och rätt inställd belysning för att inte äventyra trafiksäkerheten.
 • Var tredje husbil och var fjärde husvagn underkänns hos Bilprovningen

  Allt fler väljer att hellre köpa husbil än husvagn. Men när Bilprovningen för första gången nu presenterar besiktningsstatistik för husbilar visar siffrorna att det är fler husbilar som underkänns än husvagnar, trots att husbilar generellt är mycket yngre. Visserligen har husbilar fler kontrollpunkter, men körsträckorna är korta för båda fordonsslag. Totalt underkänns var tredje (32 procent) husbil och var fjärde (27 procent) husvagn.
 • Sex av tio fyrhjulingar underkänns hos Bilprovningen

  Fyrhjuliga motorcyklar* är populära. De köps och körs av allt fler. Men skenet bedrar – de är inte så ofarliga som man kan tro bara för att de har fyra hjul till skillnad från två. När Bilprovningen jämför besiktningsstatistiken för motorcyklar skiljer sig resultatet markant. Fyrhjuliga motorcyklar är inte i samma goda skick som tvåhjuliga motorcyklar.
 • Fyra av fem motorcyklar godkänns hos Bilprovningen

  Bilprovningens besiktningsstatistik för 2014 visar att motorcyklarna fortsatt är i gott skick. En förklaring är de korta körsträckorna till följd av den korta säsongen, men en bidragande orsak är också att motorcyklarna vårdas väl av sina ägare. Totalt underkändes var femte motorcykel, men endast var tionde med krav på efterkontroll. Det är en låg andel i förhållande till andra fordonsslag.
 • Fler kör på vinterdäck på sommaren

  Statistik från däckrazzior visar att andelen bilar med dubbfria vinterdäck på sommaren ökar.
 • Delårsrapport januari - juni 2015

  Positiv resultatutveckling under andra kvartalet och stabilt första halvår
 • Bilprovningen öppnar station för tunga fordon intill E4 i Rosersberg

  Antalet tunga fordon ökar i storstäderna och därmed även efterfrågan på lättillgänglig och effektiv fordonsbesiktning. Med den nya stationen, som öppnar sommaren 2016 och är belägen i Stockholm Nord Logistikcenter intill E4 i Rosersberg, möter Bilprovningen detta behov. Företagskunder kommer att kunna göra besiktningen i anslutning till ordinarie arbetsplatser, utan att göra avkall på logistiken.

 • Våren 2016 öppnar Bilprovningen en station intill E4 i Märsta/Sigtuna

  Efter några års frånvaro återvänder Bilprovningen till Märsta/Sigtuna i form av en nyetablering våren 2016. Bilprovningen lägger stor vikt vid att vara nära sina kunder och bedömer den nya stationens läge intill E4 som mycket lättillgängligt, dels för det växande invånarantalet i kommunen, dels för bilister som pendlar via E4.
 • Åtta av tio förare tycker att alla bilar borde utrustas med alkolås

  Nio av tio förare tycker att alkolås i bilen är bra och åtta av tio att alla bilar i Sverige borde utrustas med alkolås. Däremot är det bara tre av hundra som har en bil utrustad med alkolås. Det visar en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) genomfört inför Trafiknykterhetens dag den 6 maj och som besvarats av 978 bilister.
 • Delårsrapport januari - mars 2015

  Bilprovningens position fortsatt stark på en tuffare och svårutsägbar marknad
 • Årsstämma i AB Svensk Bilprovning

 • En av fem tvättar bilen utomhus, trots kunskap om konsekvenserna. VM i biltvätt ska få fler att göra ett medvetet val

  Enligt en enkät som Bilprovningen genomförde i januari 2015 vet nio av tio att biltvättning leder till utsläpp av tungmetaller, olja, kemikalier och annat miljöskadligt. Ändå väljer var femte bilist att tvätta bilen hemma på garageuppfarten eller gräsmattan. Det vill Bilprovningen ändra på.
 • Bilprovningen rankad som Sveriges artonde mest hållbara varumärke

  För femte året i rad är Bilprovningen med i toppen när konsumenterna utser Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes vid en ceremoni i Stockholm igår placerade sig Bilprovningen, i konkurrens med välkända varumärken som IKEA och ICA, på artonde plats. Totalt deltog 253 företag. Bland de statliga bolagen blev Bilprovningen fyra, efter Apoteket, Systembolaget och SJ. Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.
 • Kostnadsfritt erbjudande ökar tryggheten för svenska bilägare

  I mars lanserar Caromba.com en unik tjänst i Sverige. För att kunder efter avslutat verkstadsbesök alltid ska känna sig trygga med att en service eller reparation är korrekt genomförd erbjuds de att kostnadsfritt göra en Trygghetskontroll hos Bilprovningen.
 • Bokslutskommuniké 2014

  Ett framgångsrikt år för Bilprovningen i en tilltagande konkurrens
 • Bokslutskommuniké 2015

 • Bokslutskommuniké 2016

 • Bilprovningen hjälper bilister att rädda världen lite grann varje dag

  Var tredje bilist (29 procent) tvättar bilen varannan vecka eller oftare. Var femte bilist (20 procent) tvättar oftast bilen på garageuppfarten eller på gräsmattan. Samtidigt vet nio av tio (93 procent) att smutsvattnet från biltvättning innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och kemikalier från bilvårdsmedel. Fyra av tio (38 procent) köper sällan eller aldrig miljömärkta bilvårdsmedel. Det visar en enkät från Bilprovningen som besvarats av 465 bilister.