Bilprovningen

Besiktning av släp

Alla släp ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. Ett lätt släp besiktas första gången när det är fyra år (räknas från den månad då släpet tagits i bruk). Därefter en gång vartannat år. Ett tungt släp besiktas en gång om året (räknas från det datum släpet togs i bruk).

Så bokar du din besiktning

Om du besiktade släpet hos Bilprovningen förra gången får du en påminnelse om att boka ny besiktning i god tid innan aktuell besiktningsperiod. Om du inte får en inbjudan kan du enkelt boka tid själv – via webben eller telefon.

Eller boka via telefon: 0771-600 600

Priser för besiktning av släp

Typ av fordon

Tjänst

Belopp

Släpvagn, obromsad (max totalvikt 3 500 kg)

Besiktning

350 kronor

Släpvagn, obromsad (max totalvikt 3 500 kg)

Ombesiktning/efterkontroll

200 kronor

Släpvagn, bromsad (max totalvikt 3 500 kg)

Besiktning

430 kronor

Släpvagn, bromsad (max totalvikt 3 500 kg)

Ombesiktning/efterkontroll

320 kronor

Släpvagn (max totalvikt 3 501-7 000 kg)

Besiktning

995 kronor

Släpvagn (max totalvikt 3 501-7 000 kg)

Ombesiktning/efterkontroll

550 kronor

Släpvagn (max totalvikt 7 001-16 000 kg)

Besiktning

1 395 kronor

Släpvagn (max totalvikt 7 001-16 000 kg)

Ombesiktning/efterkontroll

900 kronor

Släpvagn (max totalvikt 16 001- kg) (0-2 axlar)

Besiktning

1 595 kronor

Släpvagn (max totalvikt 16 001- kg) (0-2 axlar)

Ombesiktning/efterkontroll

900 kronor

Släpvagn (max totalvikt 16 001- kg) (3-9 axlar)

Besiktning

1 900 kronor

Släpvagn (max totalvikt 16 001- kg) (3-9 axlar)

Ombesiktning/efterkontroll

1 310 kronor

 

Checklista inför besiktning av släp

Det finns funktioner och utrustning på ditt släp som du enkelt kan kontrollera – och eventuellt åtgärda – innan besiktningen. Några bra punkter att titta över är:

Att färd- och parkeringsbromsen fungerar (även katastrofbromsvajern)

Att blinkers, reflexer och belysning fungerar (glöm inte lampan vid registreringsskylten)

Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm

Att dubbade och odubbade däck inte är blandade

När ska du besikta ditt släp?

När det är dags att besikta ditt släp beror på om du har ett lätt eller tungt. Ett lätt släpp har en maxvikt på 3 500 kg. Är ditt släp tyngre klassas det som tungt. 


Lätt släp (maxvikt 3 500 kg)

Det är månaden då du besiktade ditt släp sist som avgör när du ska besikta det igen. Första gången ett lätt släp besiktas är senast fyra år efter den månaden då det togs i bruk. Därefter besiktas det vartannat år. Besiktades ditt släp första gången i april, ska du alltså besikta det igen innan april två år senare.


Tungt släp (över 3 500 kg)

Det är datumet då du besiktade ditt släp sist som avgör när du ska göra det igen. Ett tungt släp besiktas första gången ett år efter det datum då släpet togs i bruk. Därefter besiktas det en gång om året. Besiktades ditt släp första gången den 30 mars, ska du alltså besikta det igen innan den 30 mars året därpå.


Om släpet inte är besiktat när besiktningsperioden är slut får det körförbud. Då får du endast köra släpet kortast lämpliga väg till en besiktningsstation. Körförbudet upphävs när släpet blivit besiktat.

Vi kontrollerar ditt släp noggrant

Besiktningen innebär att specialutbildad besiktningspersonal gör en noggrann kontroll av ditt släp. Om något behöver repareras kan vi guida dig på vägen så att ditt släp fungerar på bästa sätt och är säkert i trafiken. Resultatet samlar vi i ett protokoll som du får med dig när besiktningen är färdig. Läs mer om protokollet och vad det innehåller.