Resultat av kontrollbesiktningar 2008

– Oroväckande resultat trots ökad andel godkända fordon

Visserligen ökade andelen godkända personbilar under 2008, men när i stort sett varannan personbil underkänns i kombination med en personbilspark som blir allt äldre känns situationen knappast glädjande, snarare alarmerande.


Under 2008 gjorde Bilprovningen sammanlagt drygt 5,5 miljoner besiktningar. Antalet kontrollbesiktningar var drygt 4,1 miljoner varav 3,3 miljoner (79 procent) personbilar.

Bara varannan personbil godkänd

Andelen godkända personbilar steg från 50 procent år 2007 till 53 procent år 2008. Samtidigt som det är en utveckling åt rätt håll är det oroväckande att hela 47 procent av den svenska personbilsparken (bilar tre år och äldre) underkändes vid den årliga kontrollbesiktningen. Av dessa hade nästan var tredje bil fel som krävde att bilen, efter reparation, visades upp för efterkontroll.

Personbilsparken har under de senaste åren föryngrats. Genom att nybilsförsäljningen och skrotningen minskade under 2008 blir bilparken allt äldre på sikt. Antalet nyregistrerade personbilar sjönk med 17 procent, från 306 799 år 2007 till 253 982 år 2008 och antalet skrotade personbilar sjönk med 33 procent, från 213 404 år 2007 till 142 219 år 2008. 37 procent av personbilarna är 10 år och äldre.

– Den höga andelen underkännanden i kombination med den negativa åldersutvecklingen på den svenska personbilsparken är oroväckande, både för trafiksäkerheten och för miljön, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör.

Förbättrat resultat för tunga bussar

Det enda tunga fordonsslaget som uppvisar en tydlig förbättring är bussarna. Andelen underkända minskade med 4 procentenheter från 53 procent år 2007 till 49 procent år 2008.

– De förbättringstecken vi nu ser för de tunga bussarna visar att bussbranschens kvalitetsarbete börjar ge resultat. Det är ett bra exempel på hur man kan förbättra trafiksäkerheten, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör.

5 procent av de tunga släpen fick körförbud

Tunga släpvagnar hade hög andel underkända trots färre kontrollpunkter än andra tunga fordon. Av drygt 45 000 tunga släp underkändes 60 procent varav 47 procent med krav på efterkontroll. Den vanligaste orsaken till underkännande var brister i bromssystemet. Så många som 2 322 släp (5 procent) fick körförbud. Otillräcklig bromsförmåga var den huvudsakliga anledningen. 25 procent av de tunga släpen underkändes dessutom vid efterkontrollen.

Antalet fordon totalt som fick körförbud ökade med 6,1 procent, från 11 717 år 2007 till 12 430 år 2008. Körförbud innebär i de flesta fall att fordonet måste bärgas från bilprovningsstationen. I samtliga fall gäller att fordonet bedöms utgöra en uppenbar trafiksäkerhetsrisk. Vanligaste orsaken till körförbud är allvarliga rostskador som lett till att komponenten brustit eller där det funnits risk för haveri, till exempel brustna bromsrör, rostskadade och brustna fjädersäten och fjädrar, brustna och rostskadade länkarmar samt spindelleder där det var risk för separation.

Tabeller med besiktningsresultatet för samtliga fordonsslag och länsvis hittar du på www.bilprovningen.se.

Pressbilder finns tillgängliga på www.bilprovningen.se – om Bilprovningen/Press/Bildbank


För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.granlund@bilprovningen.seTillhörande dokument och filer:
Bilprovningen pressinfo_Resultat av kontrollbesiktningar 2008.doclänk till annan webbplatsSenast ändrad: 2011-06-29 | Skriv ut

Dela med andra:

Dela